Sökning: "supermarket"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet supermarket.

 1. 1. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Khalida Akter; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter med en omnikanalstrategi för ICA-handlare i norrland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Appelqvist; Micael Brännström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denökadedigitalisering har medfört en uppkomst av nya försäljningskanaler som webbsidor, applikationeroch sociala medier, vilket har gettkonsumenter mer information ochval än tidigare.Denna strukturomvandling är dock inte lika omfattande i Sverige som i vissa andra länder. LÄS MER

 3. 3. Reducering av ledtider i en kundorderstyrd produktion : En fallstudie utförd på **********

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion; Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Rebecka Tottmar Virsand; Therése Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :Lean production; Kaizen; värdeflödesanalys; produktionsflöde;

  Sammanfattning : As a result of the globalization around the world, customer demands are increasing and competitors are growing, not least in the production industry. Due to this, companies are constantly forced to improve and develop their business in forms of both production and working environment. LÄS MER

 4. 4. To waste or not to waste : food waste governance in Lund municipality in 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Dzmitry Vaskovich; [2020]
  Nyckelord :food waste; local governance; A-B-C model; sustainability science; sustainable consumption; food supply chain; Social Sciences;

  Sammanfattning : Food waste is a growing global problem. Even in Sweden, being one of the most sustainable countries in the world, the food waste levels are high. Understanding the role of local governance is crucial to tackle the problem of food waste. LÄS MER

 5. 5. Membership heterogeneity and the cooperative`s choice of strategy : the case of Sweden’s smallest dairy cooperative

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecka Lööf; Karin Sigurd; [2020]
  Nyckelord :collective decision making; cooperatives; heterogeneity; individual decision making; strategy;

  Sammanfattning : Because of structural changes in the agri-food sector, the degree of heterogeneity within cooperative memberships is increasing. Heterogeneity concerns differences within a group of people, for example, as concerns age, educational level and production volume within a cooperative membership. LÄS MER