Sökning: "supervisor"

Visar resultat 1 - 5 av 1826 uppsatser innehållade ordet supervisor.

 1. 1. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 2. 2. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 3. 3. Calibration of a Fast Neutron Time-of-Flight System

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Armando Javier Morales Urrutia; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Future experiments with thermal neutrons at neutron facilities may encounter fast neutrons as sources of background. Understanding fast neutron behavior on an event-by-event basis in a detector is important for these complementary thermal neutron experiments. One way to study fast neutron events is by performing a time-of-flight measurement. LÄS MER

 4. 4. Vikten av de oskrivna reglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Söderberg; John Söderberg; David Weiler; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; normer; interaktione; kommunikation; digitala kommunikationsmedel; Teleworking; norms; interactions; communication; digital communication channels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Importance of the Unwritten Rules Seminar date: 15th of January 2021 Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits Authors: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler Supervisor: Nadja Sörgärde Five Key-words: Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication channels Purpose: The purpose of this study is to nuance previous research regarding how interactions are affected by teleworking by examining how the employees at Översättningsbolaget experience changes in the interactions they have with their colleagues due to teleworking and which norms that could affect this. Research question: How do the employees at Översättningsbolaget experience that the interactions they have with their colleagues have changed due to teleworking and which norms could affect this? Theoretical perspective: The study’s theoretical perspective consists of previous research on interactions, what teleworking is and how teleworking affects interactions between colleagues and the consequences this entails. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER