Sökning: "supply base development"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden supply base development.

 1. 1. Leveraging Omnichannel Retailing for Customer Loyalty through Customer Lifetime Value: Is this the reality, or is this just fantasy?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karin Gåsste; Antara Islam; [2023-07-03]
  Nyckelord :customer lifetime value; customer loyalty; customer relationship management; omnichannel; online store; physical store; Swedish home and consumer electronics retail;

  Sammanfattning : Scope: Many physical store-based retail businesses are establishing online stores to provide an omnichannel experience to customers. Omnichannel contributes with an immense supply of data, whereas, the physical store complements this data with its touch and feel aspect, especially for the home and consumer electronics industry. LÄS MER

 2. 2. Decentralizing electricity generation in Cuba : Implementation of a microgrid in the sugar mil lCarlos Baliño

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Aylin Berber; Cornelia Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Microgrid; renewable energy; bagasse; self-sufficiency; Microgrid; förnybar energi; bagass; självförsörjande;

  Sammanfattning : Cuba has a long history of different dependencies and is a country facing many energy challenges, and therefore seeks to diversify its energy sources and reduce its reliance on fossil fuels. The purpose of this degree project is therefore to conceptualize a microgrid based on renewable energy sources for local energy sustainability at the lowest cost possible. LÄS MER

 3. 3. Lönsamhet i skogsmarksgödsling för privata markägare i norra Sverige : en jämförelse av lönsamheten i två olika gödslingsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Carl Sköld; [2023]
  Nyckelord :annuitet; gödsling; Internränta; Klimatsmart; Koldioxid; Miljö; nettonuvärde; Privat skogsägare; Skogsbruk;

  Sammanfattning : Idag involveras åtskilliga sektorer inom bioekonomin med skogsråvaran som bas, bland annat sektorer inom textilier, konstruktion, biopharma och kemikalier. Den globala efterfrågan på skogsråvaran är hög. LÄS MER

 4. 4. Mikrohabitat i träd : veteranisering i stadsmiljö och stadsnära miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Björndahl; Wilma Ruckle; [2023]
  Nyckelord :habitatskapande; veteranträd; TreMs; biodiversitet; död ved; trädskador; trädskötsel;

  Sammanfattning : Det finns i dagsläget en brist på gamla träd som är rika på mikrohabitat vilka inhyser många rödlistade arter. Utöver detta finns även ett stort åldersglapp mellan dagens unga och gamla träd vilket innebär att det kommer saknas ersättare för de viktiga mikrohabitaten när de gamla träden dör. LÄS MER

 5. 5. Development of an integrated hybrid energy system model for cloud deployment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Konrad Jackiewicz; [2023]
  Nyckelord :Heat Pump; Energy System Modelling; District Heating Systems; Smart Energy Systems; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This research paper investigates the technical feasibility, system requirements, performance characteristics, and potential for optimization of an industrial heat pump in a district heating system, using the Modelon Impact platform. The study aims to provide a comprehensive understanding of the benefits and limitations of using cloud-based simulation platforms for the design and analysis of industrial energy systems. LÄS MER