Sökning: "support vector machine"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden support vector machine.

 1. 1. Determining linguistic predictor for the classification of subjective cognitive impairment and mild cognitive impairment using machine learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Tian Wang; [2020-09-01]
  Nyckelord :mild cognitive impairment; sibjective cognitive impairment; natural language processing; support vector machine; neural networks;

  Sammanfattning : Introduction Mild Cognitive Impairment (MCI) is a neurological condition characterized by cognitive decline greater than expected for an individual's age and education level. Subjective Cognitive Impairment (SCI) is a selfreported decline in cognitive abilities but not clinically identified as MCI. LÄS MER

 2. 2. Text analysis for email multi label classification

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Kyriaki Paniskaki; Sanjit Harsha Kadam; [2020-07-08]
  Nyckelord :natural language processing; machine learning; multi label text classification; deep neural networks; bilingual texts; emails; short texts;

  Sammanfattning : This master’s thesis studies a multi label text classification task on a small dataset of bilingual, English and Swedish, short texts (emails). Specifically, the size ofthe data set is 5800 emails and those emails are distributed among 107 classes withthe special case that the majority of the emails includes the two languages at thesame time. LÄS MER

 3. 3. Sentimentanalys av svenskt aktieforum för att förutspå aktierörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Michel Sebastian Ouadria; Ann-Stephanie Ciobanu; [2020]
  Nyckelord :Sentiment analysis; Stock market; Machine Learning; Support Vector Machine; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting; Sentimentanalys; Aktiemarknad; Maskininlärning; Stödvektormaskin; Naive Bayes; Extreme Gradient Boosting;

  Sammanfattning : Förevarande studie undersöker möjligheten att förutsäga aktierörelse på en dagligbasis med sentimentanalys av inlägg från ett svenskt aktieforum. Sentimentanalys används för att finna subjektivitet i form av känslor (sentiment) ur text. LÄS MER

 4. 4. NSGA-II DESIGN FOR FEATURE SELECTION IN EEG CLASSIFICATION RELATED TO MOTOR IMAGERY

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robin Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Feature selection is an important step regarding Electroencephalogram (EEG) classification, for a Brain-Computer Interface (BCI) systems, related to Motor Imagery (MI), due to large amount of features, and few samples. This makes the classification process computationally expensive, and limits the BCI systems real-time applicability. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av maskininlärning för att införa automatisk adaptiv uppvärmning genom en studie på KTH Live-In Labs lägenheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ingrid Åsenius; [2020]
  Nyckelord :Linear Regression; Support Vector Machines; Decision Tree; Occupancy detection; energy consumption; Sweden; adaptive heating;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if it is possible to decrease Sweden's energy consumption through adaptive heating that uses climate data to detect occupancy in apartments using machine learning. The application of the study has been made using environmental data from one of KTH Live-In Labs apartments. LÄS MER