Sökning: "supported housing"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden supported housing.

 1. 1. Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Wallberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :Brukare; personal; brukarinflytande; diskurs; identitet; subjektsposition; team; Service user; staff; Service user participation; discourse; identity; subject position; team;

  Sammanfattning : I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. LÄS MER

 2. 2. Otrygghet från ett människorättsperspektiv: (O)jämställd trygghet på BmSS i Göteborgs Stad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Frida Skoog; [2021-07-01]
  Nyckelord :safety; gender equality; human rights; supported housing; disability; human rights based approach; trygghet; jämställdhet; mänskliga rättigheter; BmSS; funktionsnedsättning; människorättsbaserat arbete;

  Sammanfattning : Sweden has ratified fundamental human rights conventions such as The Universal Declaration of Human Rights, The Convention of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). However, the implementation is not complete and still needs work on a national as well as a local level. LÄS MER

 3. 3. Att upphöra med den kriminella livsstilen : En kvalitativ studie av KRIS anställdas erfarenheter av att upphöra med kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Aji Rohey Secka; Amaal Ahmed Ali; [2021]
  Nyckelord :KRIS; criminality; deviance; recidivism; social environment; KRIS; kriminalitet; avvikande; återfall i brott; sociala omgivning;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att öka kunskap och förståelse kring de medverkande faktorer som resulterar till upphörandet av en kriminell livsstil hos KRIS anställda. Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer med individer som är anställda hos KRIS för att få en djupare förståelse kring processen om att bryta med kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. KL-trä eller betong som stommaterial : Hur en lägenhet påverkas när den projekterade betongstommen byts ut till KL-trä

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gabriel Bouveng Sellin; Torbjörn Rosdahl; [2021]
  Nyckelord :CLT cross-laminated timber; KL-trä korslimmat trä limträ;

  Sammanfattning : Korslimmat trä är ett relativt nytt material på marknaden jämfört med betong och har blivit alltmer intressant att använda som stommaterial i flervåningshus i och med att kunskapen ommaterialet ökar. KL-trä består av lameller i trä som limmas i lager där varje lager limmas imotsatt riktning vilket gör att hela skivan får en bärförmåga i flera riktningar. LÄS MER

 5. 5. Houses, we have a problem!

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :David Grahn; Stefania Mammos; [2021]
  Nyckelord :Unconventional monetary policy; House prices; BSVAR; Cholesky decomposition; Zero and sign restrictions; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis investigated how expansionary unconventional monetary policies affect house prices in the Scandinavian countries, using quarterly data from 1995 to 2020. Unconventional monetary policy, such as quantitative easing and forward guidance, has become widely used by central banks, in order to stimulate the economy when being in a zero lower bound environment. LÄS MER