Sökning: "supporter"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet supporter.

 1. 1. Pyroteknik och fotboll: en analys av normer kring brukandet av pyroteknik på svenska fotbollsarenor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jacob Närhi; [2019]
  Nyckelord :football; norms; pyrotechnics; supporter culture; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map and analyse the discrepancy between legal norms, the framework of the Swedish Football Association and the social norms that exist within supporter groups, regarding the use of illegal pyrotechnics in Swedish football. The widespread use of pyrotechnics has become a debate involving more or less anyone with an interest in Swedish football. LÄS MER

 2. 2. The endless loop of us-against-them in a football context. A Swedish study on legitimacy from the supporter's perspective.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hampus Haaranen; [2019]
  Nyckelord :Football; Supporter perspective; Legitimacy; Policing; Elaborated Social Identity Model;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the football supporters’ perspective on problems and the police in a Swedish football context. More specific, the study examined the indirect effect of legitimacy on perceived violence/disorders and the supporter-police relationship through social identity, aggression and morality. LÄS MER

 3. 3. Ett gränsland mellan privatliv, politik och att framstå som äkta : En kvalitativ studie i hur ungdomar upplever svenska partiledare på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Burell; Charlotte Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram; party leaders; self-presentation; personal branding; authenticity; Instagram; partiledare; självpresentation; personligt varumärke; autenticitet;

  Sammanfattning : På Instagram postar idag svenska partiledare bilder som är av vardaglig karaktär och föreställer situationer och miljöer man vanligtvis inte brukar se en partiledare i. Vi ser dem spela pingis inför publik, vi ser dem ta promenader i skogen med familjen och vi ser dem iklädda supporterkläder på en landskamp. LÄS MER

 4. 4. Identity Construction and Common Ground Building in Alexandria Ocasio-Cortez’s Tweets: A Combined Approach of Corpus Linguistics and Critical Discourse Analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ieva Jaruševičiūtė; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents a linguistic study of social media posts made by the American politician and member of Congress Alexandria Ocasio-Cortez. Media outlets have hypothesized that her presence on social networking websites could be one of the factors that contributed to her recent political success. LÄS MER

 5. 5. Är digitalisering lösningen? : En kvalitativ studie om digitalisering av insatsen boendestöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Nodelijk; Arjan Shastavari; [2019]
  Nyckelord :Social work; digitization; social services; residential support; disability; Socialt arbete; digitalisering; socialtjänsten; boendestöd; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Digitalisering är i dagsläget ett aktuellt ämne i samhället och inom socialt arbete. Boendestöd är en insats som erbjuds av socialtjänsten till bland annat människor med funktionsnedsättning. Boendestödet innefattar ett praktiskt och socialt stöd, där målet är att klienten ska kunna leva ett självständigt liv. LÄS MER