Sökning: "supporter"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet supporter.

 1. 1. "Bengalen betyder allt för mig" : En kvalitativ studie om svensk ultraskultur och dess drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :André Salazar Fors; Sebastian Gråhns; [2020]
  Nyckelord :Ultras culture; conflict; motivations; Ultraskultur; konflikt; drivkrafter;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the Swedish ultras culture based on subculture theories, it’s motivations and it’s conflict with the police. The ultras culture is a part of football and supporter culture. LÄS MER

 2. 2. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 3. 3. Huliganers påverkan på det svenska föreningslivet : Firman boys inflytande i AIK-fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Simon Nissen; Marcus Bjerlöw; [2020]
  Nyckelord :Firman boys; kollektivt våld; föreningsliv; partiell organisering;

  Sammanfattning : This essay means to examine and present the reasons of Firman boys use of collective violence, if they have influence regarding the outcome of AIK-football’s supporter gatherings, and their long-term club objectives. Through semi-structured interviews made with avid fans and firm-members alike, we dissected the answers through our framework consisting of a presentation of the well-developed Swedish association life and its activities, collective violence and the effects on group dynamics, and lastly, how Firman boys organize themselves through what we define as partial organization. LÄS MER

 4. 4. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 5. 5. Addressing Corruption in International Arbitration : The approach of Arbitrators When They Confronted with Cases Involving Allegation or Suspicion of Corruption: Eyes shut or Pro-Active

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Iman Mirzazadeh; [2020]
  Nyckelord :Arbitration; Anti-Corruption; International Rule of Law; Justice and Public Interest; Moralities; Sustainable Development; داوری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون در سطح بین المللی، عدالت و منافع عمومی، اصول اخلاقی، توسعه پایدار;

  Sammanfattning : This master thesis tries to bold and underline the connection and intersection between arbitration and corruption. The main duty of arbitrators is the settlement of disputes, and their scope of power is determined by the parties. LÄS MER