Sökning: "supporterkultur fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden supporterkultur fotboll.

 1. 1. Varför är läktarna så tomma på damernas matcher?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Damallsvenskan; Damfotboll; Genusperspektiv; Media; Supporterkultur;

  Sammanfattning : Varför är läktarna så tomma på damernas matcher? är en studie där Damallsvenskan och Allsvenskan undersöks utifrån perspektiv om genus och publikintresse. Idrotten sägs vara skapad av män för män, vilket speglar den svenska mansdominerade fotbollen. LÄS MER

 2. 2. Teaterpjäsen fotboll : En studie om identitetsskapande och maskulinitet inom Hammarby fotbolls Supporterkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :August Thorell; [2018]
  Nyckelord :supportrar; supporterkultur; flow; frontstage backstage; roller; media; maskulinitet;

  Sammanfattning : To be a football supporter can today mean very different things depending om who you ask. It can mean anything from being a dedicated follower of a football team or maybe a troublemaker who enjoys fighting. It can archive great things and cause tremendous problems. LÄS MER

 3. 3. Supporterkultur som subkultur: Om att göra karriär som satellitsupporter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elias Bergstrand; [2016]
  Nyckelord :supporterskap; fotboll; karriär; subkulturellt kapital; övervakning; autenticitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Europeiska fotbollsklubbar har i allt högre grad kommit att anpassa sig efter den globala tevemarknaden och de potentiella nya supportrar den för med sig snarare än sina lokala supportrar. Mot den bakgrunden har ett visst samhällsvetenskapligt intresse börjat hysas för så kallade satelitsupportrar; det vill säga supportrar på distans som huvudsakligen konsumerar sitt lag via teve och andra medier. LÄS MER

 4. 4. Den brinnande frågan : En kvantitativ studie om Aftonbladet och Expressens rapportering om bengaliska eldar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Charlotte Troberg; [2015]
  Nyckelord :Bengaler; pyroteknik; mediegestaltning; medierapportering; supporterkultur;

  Sammanfattning : Idrott bidrar till välbefinnande och för med sig många positiva effekter på människor. Dock har idrotten även en baksida där fotbollen är speciellt drabbad av ordningsstörningar i form av slagsmål, hot och antändning av bengaliska eldar. LÄS MER

 5. 5. Supporterskap, supporterkultur och kommersialisering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Gustav Svensson; [2015]
  Nyckelord :kommersialisering; supporterkultur; fotboll; supporterskap; social rörelse; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har fotbollsvärlden genomgått en accelererande kommersialiseringsprocess, där enskilda investerare fått ett ökat inflytande. Den österrikiska klubben SV Austria Salzburg köptes 2005 upp av läskedrycksföretaget Red Bull som gjorde en total omdaning av klubben, med bland annat byte av namn och klubbfärger som följd. LÄS MER