Sökning: "surface cleaning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden surface cleaning.

 1. 1. Characterization of surface defects caused by ultrasonic cleaning of aluminium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Emanuel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Ultrasonic cleaning; surface cleaning; metal; aluminium; 7050; 2050; defects; surface defects; Energy Dispersive Spectroscopy; Scanning Electron Microscopy; Vertical Scanning Interferometry;

  Sammanfattning : This master thesis studies the behaviour of two aluminium alloys in ultrasonic cleaning at two different intensities, as well as the effect of a cleaning solution, Formula 815 GD-NF on the same surface have been studied with respect to surface roughness and material composition. Methods like Light Optical Microscopy (LOM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and 3D topography using white light interferometry (VSI) was used to study the surface and material composition. LÄS MER

 2. 2. Cleaning Research for 18th century Unvarnished Water-sensitive Matte Tempera Paint

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anastasiya Serdyukova; [2021-11-03]
  Nyckelord :Conservation; Water-Sensitive; Matte Tempera; Hydrogels;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2021, 30 HEC Second Cycle 25/2021.... LÄS MER

 3. 3. Research on the viability of the use of rigid gels for the cleaning of water-gilded surfaces

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ana Vega Ramiro; [2021-10-01]
  Nyckelord :Water-gilding; Gels; Agar-Agar; Borax; SEM;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2021HECSecond Cycle2021/22.... LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av dagvattenutlopp som mynnar i Fyrisån och dess påverkan på vattenkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ted Fahlgren; Jack Hellström; Johan Sundqvist Hallingström; [2021]
  Nyckelord :stormwater; Fyrisån; conductivity; nitrate levels; turbidity; dagvatten; Fyrisån; konduktivitet; nitratnivåer; turbiditet;

  Sammanfattning : Dagvatten härstammar från nederbörd och ibland en del grundvatten, när regn faller på hårda ytor ökar sannolikheten för ytavrinning med högt flöde och med det vattnet kan föroreningar följa med som hamnar i recipienten eftersom generellt så renas inte dagvatten när det rinner i ledningar, vattendrag eller diken vidare till recipient. När regn faller på ytor med vegetation så blir det lägre flöde, då en del vatten stannar på växter eller blir upptagna av rötter samt infiltreras av jorden. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the test procedure for a Rubber Balloon Soil Densitometer

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mohammad Minhajur Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Rubber Balloon Soil Densitometer; compacted soil; density; volumetric measurement; artificial pits.;

  Sammanfattning : A Rubber Balloon Soil Densitometer is one of the essential apparatuses in Geotechnical Engineering to measure the in-place volume of compacted soil to calculate the soil density. In 2019, some renowned institutions and organizations, Vattenfall, Luleå University of Technology, Uppsala University, Lund University, and HydroResearch AB, were involved in a research project. LÄS MER