Sökning: "surface temperature"

Visar resultat 1 - 5 av 674 uppsatser innehållade orden surface temperature.

 1. 1. Reforestation & Marine Permaculture: Does the Method Affect the Willingness To Pay for Carbon Offsetting? A Randomised Contingent Valuation Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elice Fällström; August Schelin; [2020-07-24]
  Nyckelord :Carbon offsetting; Reforestation; Marine permaculture; Contingent valuation; Willingness to pay; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Failing to limit global mean surface temperature rise to 1.5°C risks leading to irreversible environmental degradation. One measure to mitigate global warming is carbon offsetting through increasing biotic carbon sequestration. LÄS MER

 2. 2. Advanced Characterization of Exoplanet Host Stars

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Khaled Al Moulla; [2020]
  Nyckelord :stars: exoplanet hosts - fundamental parameters - spectroscopy: HARPS - SME; stjärnor: exoplanetvärdar - fundamentala parametrar - spektroskopi: HARPS - SME;

  Sammanfattning : The spectroscopic determination of stellar properties is important for subsequent studies of exoplanet atmospheres. In this thesis, HARPS data for 6 exoplanet-hosting, late-type stars is processed to achieve an average signal-to-noise ratio of ~105. LÄS MER

 3. 3. First Principle Calculations & Inelastic Neutron Scattering on the Single-Crystalline Superconductor LaPt2Si2

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Mazza Federico; [2020]
  Nyckelord :Superconductivity; LaPt2Si2; Inelastic Neutron Scattering; Charge Density Wave; Band Structure Calculations; DFT; SNIC; J-PARC; Supraledning; LaPt2Si2; neutronspridning; neutronspektroskopi; Bandberäkningar; DFT; J-PARC;

  Sammanfattning : This work presents a comprehensive study on single crystalline LaPt2Si2, in which superconductivity and a charge density wave (CDW) coexist. The usage of density functional theory (DFT) modeling and Inelastic Neutron Scattering has been the primary form of investigation, in order to determine all the characteristic features of the sample taken under consideration. LÄS MER

 4. 4. High temperature tribological evaluation of a self-lubricating laser cladding with and without external solid lubricant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Cecilia Nemeth; [2020]
  Nyckelord :high temperature tribology; hot metal forming of aluminium; self-lubricating laser cladding; external solid lubricant;

  Sammanfattning : The purpose of the project work was to build knowledge of the tribological behaviour of self-lubricating laser cladding, with and without external solid lubricant during conditions relevant for hot metal forming of aluminium. The materials used during the project were plates coated with a Ni-based self-lubricating clad and a reference sample of work tool steel. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av sialinsyrauttryck på cellmembranet hos celler i immunförsvaret

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nderim Mehmeti; [2020]
  Nyckelord :Cancerceller; Flödescytometri; Immunförsvaret; Lektiner; Molekylär präglade polymer MIP ; Sailsyra;

  Sammanfattning : Cancer är en grupp sjukdomar som orsakar onormal celltillväxt med potential att invadera närliggande vävnader och organ samt sprida sig till andra delar av kroppen. Aggressiva cancerformer växer och sprids snabbt vilket utgör tuffa utmaningar och gör det svårt att behandla. Diagnostik av aggressiv cancer behöver därför förbättras. LÄS MER