Sökning: "surgeon"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet surgeon.

 1. 1. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans upplevelse av problembeteenden

  Magister-uppsats,

  Författare :Sabina Eriksson; Amandus Jutvik; [2020-06-25]
  Nyckelord :Problembeteende; Fientlighet; Hierarki; Makt; Konflikt; Personliga relationer; Professionella relationer; Team; Kommunikation; Operation; Perioperativ vård; Operationssjuksköterska; Omvårdnad; Kirurg;

  Sammanfattning : Background: The OR is a hazardous, high-tech environment where the perioperative nurse plan, practise and evaluate patient-centered perioperative care. Most work assignments revolve around preventing healthcare injuries. The patient is in a vulnerable situation and depends on the competence of several professionals in the OR. LÄS MER

 3. 3. Titta, Se, Lyssna, Höra : Upplevelser av Intraoperativ Kommunikation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Kjellson; [2020]
  Nyckelord :Operating room nurse; Interview study; Intraoperative; Interprofessional team; Communication; Operationssjuksköterska; Intervjustudie; Intraoperativ; Interprofessionellt team; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalens kommunikation är komplex och kommunikationsproblem är den mest rapporterade orsaken för operativa misstag. Ljudnivå och munskydd är faktorer som försvårar kommunikationen. Teamarbete i operationssalen är nödvändigt för att vården ska vara patientsäker. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av att handha vassa instrument : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadia Beckenham; Jenny Frost; [2020]
  Nyckelord :Intraoperative care; theatre nurse; experience; sharp instruments; sharps injury; Intraoperativ vård; operationssjuksköterska; upplevelse; vassa instrument; stick- och skärskada;

  Sammanfattning : Introduktion Operationssjuksköterskor handhar dagligen vassa instrument och har ett nära samarbete med operatören. Det finns risk för stick- och skärskador, varför flera utarbetade preventiva metoder finns att tillgå. Instrumenteringen av vassa instrument ska vara effektiv och säker. LÄS MER

 5. 5. Nytt potentiellt användningsområde för ARTIS Pheno : En litteraturstudie om ett utökat användningsområde för ARTIS Pheno inom ortopedi

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Johanna Jacobsson; Maja Sandén; [2020]
  Nyckelord :ARTISPheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-arch; ARTIS Pheno; Biplanar® 600s; BV-pulsera mobile C-arm; C-arm; G-båge;

  Sammanfattning : Målet med projektet var att undersöka ifall Siemens ARTIS Pheno hade fördelar jämfört med likvärdig utrustning såsom G-båge och C-arm och undersöka om ARTIS Pheno kan tillämpas inom andra områden än enbart rygg-, bäcken-och neurokirurgi. Resultatet ifrån rapporten visar att ARTIS Pheno kan med fördel användas inom andra områden, såsom traumaortopedi. LÄS MER