Sökning: "surgical procedures"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden surgical procedures.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. ”Den bristfälliga kvinnokroppen” : En kvalitativ studie om hur influencers normaliserar skönhetsingrepp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Nguyen; Berina Saldum; [2022]
  Nyckelord :Beauty procedures; influencers; cosmetic surgery; YouTube; the female body; consumption; Skönhetsbehandlingar; influencers; kosmetisk kirurgi; YouTube; den kvinnliga kroppen; konsumtion;

  Sammanfattning : Consumption of surgical and non-surgical cosmetic procedures are increasing every year and are consumed by women to a far greater extent than by men. To bear the role of an influencer has also become increasingly common. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad i samband med kataraktkirurgi för att främja välbefinnande hos patienten : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Dawas; Sebastian Lund; [2022]
  Nyckelord :Cataract surgery; nursing; person-centered care; well-being; Kataraktoperation; omvårdnad; personcentrerad vård; välbefinnande;

  Sammanfattning : Problemställning: Åldersrelaterad katarakt är en av de absolut vanligaste orsakerna till synnedsättning i världen. Katarakt kan endast åtgärdas med hjälp av kirurgi. Därmed är kataraktkirurgi ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i världen. LÄS MER

 4. 4. Dold under draperingen : En intervjustudie om operationssjuksköterskans förhållningssätt till hela människan under arbetet i operationssåret

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Karlsson; Ida Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Holistic perspective; Operation Theater Nurse; Perioperative care; Person-centered care; Professional role.; Helhetsperspektiv; Operationssjuksköterska; Perioperativ vård; Personcentrerad vård; Yrkesroll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ett kirurgiskt ingrepp är patienten många gånger sövd och täckt av draperingsmaterial. Operationssjuksköterskan har spetskompetens gällande omvårdnaden kring patienten i samband med kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 5. 5. A Retrospective Evaluation of Surgical Treatment of Peri-implantitis

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Rofaida Taketa; Ivona Kovacevic; [2021]
  Nyckelord :clinical; dental implant; peri-implantitis; peri-implant surgery; success;

  Sammanfattning : Aim: To investigate retrospectively the outcome of surgical peri-implantitis treatment taking potentially relevant parameters into account. Material and method: Patients being treated for peri-implantitis during 2013-2019 by a single specialist with sufficient radiographic and clinical documentation and at least a nine-month follow-up were considered herein. LÄS MER