Sökning: "surgical treatments"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden surgical treatments.

 1. 1. Situationsanpassat lärande, patienters behov av kunskap vid inflammatorisk tarmsjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Carola Ericsson; Lena Johansson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Inflammatorisk tarmsjukdom; Mb Crohn; Ulcerös kolit; Kunskap; Lärande; Personcentrerad vård; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Background: Being diagnosed with a chronic disease such as inflammatory bowel disease creates a change in several dimensions of life. It can be a physical change due to for example surgical scars or a stoma with a change in body perception or the impact that a relapse gives. LÄS MER

 2. 2. Radiojodbehandling vid Graves sjukdom: långvarig effekt och påverkan på livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Klara Vareman; [2021]
  Nyckelord :Graves´ disease; iodine radioisotopes; quality of life; treatment outcome; Graves sjukdom; radiojodbehandling; livskvalitet; behandlingsresultat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graves sjukdom är den vanligaste formen av hypertyreos med en incidens på 20 fall per 100 000 individer och år. Graves sjukdom är ett autoimmunt tillstånd där autoantikroppar riktade mot tyreoideastimulerande hormonreceptorer (TSH-R) orsakar okontrollerad syntes och sekretion av tyreoideahormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). LÄS MER

 3. 3. Att leva sin vardag medveten om en livshotande risk : En litteraturstudie om upplevelser hos patienter som lever med abdominellt aortaaneurysm.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melody Markus; [2021]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; conservative treatment; patient experiences; qualitative method; surgical treatments; abdominellt aortaaneurysm; kirurgiska behandlingar; konservativ behandling; kvalitativ metod; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidig upptäckt av Abdominellt aortaaneurysm (AAA) minskar dödlighet bland äldre män och kvinnor. AAA är till stor del asymtomatisk så många blir överraskade när de får en diagnos. Diagnosen medför vetskap att något inom dem växer, något som kan brista med risk för dödlig utgång. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av vardagligt liv efter en mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Aya El haj; Elvire Ariane Tchuenteu Kom; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Mastectomy; Nurse; Psychosocial health; Women s experience; Bröstcancer; Kvinnors upplevelse; Mastektomi; Psykosociala hälsa; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en livshotande sjukdom som kan orsaka dödsfall. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen. Behandlingen för bröstcancer är vanligtvis ett kirurgiskt ingrepp som kallas mastektomi. Det är ett ingrepp där en del eller hela bröstet avlägsnas. LÄS MER