Sökning: "surroundljud"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet surroundljud.

 1. 1. Landningsbana för tidsresande

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Mira Eklund; [2012]
  Nyckelord :perception of sound and music; perception of reality; virtual objects; phantom sensations; holographic sound; essence of music; staging; theater; semifictivity; déjà vu as a method; presence; body in space; switch bodies; consciousness; historiography; soundart; sourroundsound; binaural recordings; interactive sculptures; interactive installation; perceptive sculpture; headphoneconcert; perception av ljud och musik; verklighetsuppfattning; fantomsensationer; holografiskt ljud; musikens innersta väsen; iscensättningar; teater; semifiktivitet; déjà vu som metod; närvaro; kroppen i rummer; byta kropp; medvetande; historieskrivning; ljudkonst; surroundljud; binaurala inspelingar; interaktiv skulptur; interaktiv installation; perceptiv skulptur; hörlurskonsert; masteressä;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skräck i alternativa spelmiljöer : En studie om hur den externa spelmiljön påverkar spelaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Amanda Ehlert; [2012]
  Nyckelord :spelmiljö; spelupplevelse; skräck; cave;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks den externa spelmiljöns påverkan på dess användare. Med den externa spelmiljön menas rummet en person befinner sig i när ett spel spelas. För undersökningen ville jag ha något som kunde frammana känsla och stämning, något som gav en stark upplevelse, arbetet har därför baserats på skräck. LÄS MER

 3. 3. Filmljudets funktioner i dramafilm : En audio-visuell analys av filmen The King's Speech

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Johansson; [2012]
  Nyckelord :masking; Michel; Chion; ljudproduktion; ljudläggning; dramafilm; surroundljud;

  Sammanfattning : Johansson, Fredrik (2012). Filmljudets funktioner i dramafilm – En audio-visuell analys av filmen The King´s Speech. Examensuppsats inom Ljudproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun.I denna uppsats undersöktes filmljudet i dramafilmen The King´s Speech. LÄS MER

 4. 4. Soundtrack till Ont blod

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Robert Svärd; David Junker; [2011]
  Nyckelord : soundtrack; ljuddesign; filmmusik; surroundljud;

  Sammanfattning : Denna slutreflektion beskriver arbetet med att designa soundtracket till filmen Ont blod, en novellfilm som spelades in på Gotland hösten 2010 av Andersson/Wilén produktion. Vårt arbete har varit postproduktionen av allt ljud, inklusive musikkomponering. LÄS MER

 5. 5. Fyrkanaligt surroundljud med två eller tre mikrofoner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jan Westermark; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie var att undersöka, utveckla samt verifiera matris/mixer till en prototyp för 4.0 surroundljud med två alternativt tre kondensatormikrofoner. För att undersöka detta har en mixer/matris konstruerats och byggts. För att verifiera mixern/matrisen har ett blindtest utförts. LÄS MER