Sökning: "surveillance network"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden surveillance network.

 1. 1. Counting Cars and Determining the Vacancy of a Parking Lotusing Neural Networks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Holmström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A lot of time, energy and money is being wasted when people are trying tond a parking lot. These elements could be reduced if the driver is provided vacancy information of a parking lot beforehand. LÄS MER

 2. 2. Energy Efficiency and Power Consumption Improvement of IR Illumination for Surveillance Cameras

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carlos Tormo Lluch; [2018]
  Nyckelord :rolling shutter; energy efficiency; IR; stroboscopic illumination; rullande slutare; energieffektivitet; IR; stroboskopisk belysning;

  Sammanfattning : The power and energy optimization of a device can lead to a reduced cost, smaller area, better temperature performance, and higher lifetime. Furthermore, in systems that have limited power budget, it allows running simultaneously more functionalities or using features that require higher power demand. LÄS MER

 3. 3. Camera Interaction in Elevator Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Viktoria Ringdahl; Marie Bye Løken; [2018]
  Nyckelord :Product development; Network Surveillance Camera; Axis; Elevator; Design; Network Connection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo. LÄS MER

 4. 4. Improvement of a Space Surveillance Tracking Analysis Tool

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Ismail Ugur Dundar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the beginning of space exploration, the amount of space debris has increased with thedevelopment of new space technologies. In fact, when a collision happens, new space debris aregenerated. Hence, collision risk between space debris and operational satellites rises. LÄS MER

 5. 5. HTTP Based Adaptive Bitrate Streaming Protocols in Live Surveillance Systems

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Dzabic; Jacob Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :HLS; DASH; Adaptive Bitrate Streaming; HTML5;

  Sammanfattning : This thesis explores possible solutions to replace Adobe Flash Player by using tools already built into modern web browsers, and explores the tradeoffs between bitrate, quality, and delay when using an adaptive bitrate for live streamed video. Using an adaptive bitrate for streamed video was found to reduce stalls in playback for the client by adapting to the available bandwidth. LÄS MER