Sökning: "surveillance social media"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden surveillance social media.

 1. 1. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Ådén; [2021]
  Nyckelord :betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Sammanfattning : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. LÄS MER

 2. 2. Med rent mjöl i påsen har du inget att frukta! ..eller? En kvantitativ studie om attityder till ansiktsigenkänning i förhållande till personlig integritet SQ4562, Vetenskapligt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Öberg; Lena Lundell Gratjova; [2020-06-17]
  Nyckelord :Facial recognition; Personal integrity; Social Control; Surveillance;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate prevailing attitudes within the field thatspans integrity and monitoring in its various forms. This is to create an understanding of howfacial recognition's perceived advantages and disadvantages relate in different contexts. LÄS MER

 3. 3. Mediers makt att forma individens verklighet En kritisk diskursanalys av legitimerande strategier av övervakning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Semah Agnes Il; Anton Levé; [2020]
  Nyckelord :Discourse; surveillance; news media; legitimation; legitimation strategies;

  Sammanfattning : Surveillance has increased in the media space, as a result of the changed view of risks and threats in the Western world. This can be seen as an effect of the terrorist attack on the World Trade Center on September 11th, 2001. Media's presentation of risks has led to an increased risk-awareness and concerns about crime and terror. LÄS MER

 4. 4. The gamification of sleep : a case study on user engagement with SleepTown in everyday(night) life

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Yukun You; [2020]
  Nyckelord :gamification; sleep; mobile app; user engagement; SleepTown; digital technology; governmentality; surveillance; Actor-Network Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sleep is a crucial part of our lives, as we spend about one-third of our lives sleeping. In a digital age, mobile apps on smartphones play an important role in self-improvement regarding sleep. Gamification techniques can be particularly employed by app designers to strengthen users’ motivation and participation. LÄS MER

 5. 5. Digital direktmarknadsföring och personlig integritet : En obeaktad gråzon?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandro Pettersson Thorell; Fredrik Björkman; [2020]
  Nyckelord :Digital direct marketing; Privacy; Personal integrity; Social media marketing; Big data; Surveillance capitalism.; Digital direktmarknadsföring; Direktmarknadsföring; Sociala medier; Personlig integritet; Integritetsintrång; Big data; Övervakningskapitalism.;

  Sammanfattning : I takt med en tilltagande användning av internet och teknologiska enheter har tillgången till användargenererad data om individer ökat. Denna personliga data kan, genom fenomen som Big Data, vidare exploateras av företag som grund för att utforma och anpassa marknadsföring i linje med konsumenters individuella preferensmönster. LÄS MER