Sökning: "survey"

Visar resultat 21 - 25 av 19252 uppsatser innehållade ordet survey.

 1. 21. Utbytesstudenters digitala PIM-strategier : En kvalitativ studie bland data- och systemvetare vid Uppsala universitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Klara Mårtens Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Digital environment; Digital preservation; Personal Information Management PIM ; Personal archives; Information behavior; Information experience; Information retrieval; Datalagring; digital miljö; digitalt bevarande; digital organisering; informationsbeteende; Personal Information Management PIM ; personarkiv; informationsupplevelse;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master thesis is to examine how students at Uppsala university manage, organize, and preserve their study-related information in a digital environment. LÄS MER

 2. 22. Is IT good enough: An analysis of Swedish universities information security

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Lindvall; [2023]
  Nyckelord :information security policy; university; Sweden; security governance; information security management; information security awareness; institutional theory; institutional logics; general system theory; security; data breaches; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Previous research in information security research has pointed out the importance of aware employees, while practitioners have focused on technical safety measures, this while the geopolitical situation has rapidly changed. In this paper the public Swedish institutions of higher education are investigated to gain a more complete picture of the potential pitfalls that exist in Swedish government agencies. LÄS MER

 3. 23. Autismvänliga miljöer i förskolan : En enkätstuide om autismvänliga miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Wilma Eriksson Fältebrant; Diana Jalal; [2023]
  Nyckelord :ASD; Autism spectrum disorder; learning environments; special educational perspectives; AST; Autismspektrumtillstånd; lärmiljöer; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : The following study focuses on autism-friendly learning environments designed in preschool. The aim of this study is to find out if the knowledge and experience of the teachers in Swedish preschools is sufficient to design adapted in-house environments for children with autism spectrum conditions. LÄS MER

 4. 24. Har kommunstorlek någon betydelse? En kvantitativ studie om samverkan mellan socialtjänstens missbruksenhet och psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnea Bengtsson; Adriana Iseni Sandberg; [2023]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; socialsekreterare; psykiatri; missbruksvård; intersektionell samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers in the substance abuse and addiction services perceive collaboration with the psychiatric unit, and if the size of the municipality has a role in the extent to which collaboration takes place. A quantitative survey has been conducted with 40 respondents operating in a larger city and 15 respondents operating in a smaller city. LÄS MER

 5. 25. Läsförståelsestrategier kopplade till olika texttyper i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Isak Hagestad; Johanna Malm; [2023]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsförståelse; texttyper; kvantitativ undersökning; undervisning; lärares upplevelse;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the use of different text types and reading comprehension strategies used within the Swedish language education. In addition, we examine the teachers' obstacles, possibilities, comfortability and experiences within this field. LÄS MER