Sökning: "survey"

Visar resultat 6 - 10 av 19253 uppsatser innehållade ordet survey.

 1. 6. Omvandlingsprocess av kustnära kulturvärden och kulturmiljöarbete i ett förändrat näringsfång i Bohusläns kustsamhällen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Sikström; [2023-02-02]
  Nyckelord :kustkulturarv; kulturhistoriskt värde; kulturmiljö; kulturmiljöarbete; kustsamhälle; Bohuslän;

  Sammanfattning : This study aims to reason and investigate the conservation authorities' institutions and conservation authorities' approach and methods and the value perceptions of various actors of coastal communities in Bohuslän. This study has focused on the observation and reflections of the study's actors in connection with a new daily business or conservation and preservation in the built environment. LÄS MER

 2. 7. ASSESSING PUBLIC OPINION ON ALGORITHMIC FAIRNESS Reviewing practical challenges and the role of contextual factors

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Veronica Kecki; [2023-02-01]
  Nyckelord :AI; artificial intelligence; ML; machine learning; algorithms; algorithmic decision-making; fairness; socio-technical design; AI ethics;

  Sammanfattning : AI ethicists often claim that where algorithmic decision-making is impacting human lives, it is crucial to strive for transparency and explainability. As one form of achieving these, some authors have argued for socio-technical design of AI systems that involves the user in the design process. LÄS MER

 3. 8. Unga väljare: den progressiva eller polariserade generationen? En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställdhetsattityder och könsgapet i populistisk radikalhögerröstning bland unga väljare i Sveriges riksdagsval 2018 & 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Erixon; [2023-01-30]
  Nyckelord :Populist Radical Right Parties; Gender gap; Gender values; Cultural backlash; Young voters; Femonationalism; Sweden Democrats;

  Sammanfattning : This study aims to scrutinize the gender gap in populist radical right voting among young voters, and whether differences in gender values can explain it. There is a debate in previous research on whether conservative or progressive gender values are more compatible with Populist Radical Right Party (PRRP) voting. LÄS MER

 4. 9. Models, Keys, and Cryptanalysis: Evaluating historical statistical language models in cryptanalysis of homophonic substitution ciphers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Filip Fornmark; [2023-01-19]
  Nyckelord :statistical language models; cryptanalysis; historical cryptology; homophonic substitution;

  Sammanfattning : This thesis presents an empirical study connected to historical cryptography and especially within the framework of the research project DECRYPT. One of the research questions in the DECRYPT project relates to the use of language models for automatic cryptanalysis. LÄS MER

 5. 10. Garden-based learning in teacher education in Germany - A mixed-method study of teacher students´ and teacher educators´ views on garden-based education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lena Rothe; [2023-01-09]
  Nyckelord :garden-based learning; teacher education; food system education; case study; learning garden;

  Sammanfattning : Aim: This study focuses on achieving an in-depth understanding of teacher educators' and teacher students' perspectives on garden-based learning in the teacher education program in several universities in Germany. Theory: The theoretical framework is based on three theories. LÄS MER