Sökning: "susanna Krantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden susanna Krantz.

 1. 1. A Marxist analysis of the value-based education portrayed in the Swedish curriculum for upper secondary school

  L3-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Susanna Krantz; [2016]
  Nyckelord :Curriculum; Educational Marxism; Ideology; Citizenship formation; Democratic values; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the Swedish national curriculum from a Marxist perspective. I aim to examine how a Marxist reading can aid in our understanding of not only the document itself and the ideological views portrayed in it, but also the implications this has for English teachers in Sweden today. LÄS MER

 2. 2. De bortglömda konsumenterna - En studie av den mångkulturella marknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Krantz; Madeleine Lund; Susanna Regland; [2007]
  Nyckelord :Den mångkulturella marknaden; invandrare; kultur språk; exit; voice och loyalty; mångkulturell kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER