Sökning: "susanne andersson omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden susanne andersson omvårdnad.

 1. 1. Kvinnliga patienters upplevelse av att genomgå en ortopedisk operation

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Susanne Andersson; Jennie Öhman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Elektiva ortopediska operationer på grund av osteoartros är vanligt förekommande och antalet har ökat sedan protesoperationer började genomföras i början av 1960-talet. Vårdtiderna har förkortats och det ställer höga krav på god och säker omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Medicinsk kvalitet och patienttillfredsställelse vid endoskopiska undersökningar utförda av endoskoperande sjuksköterskor : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Andersson; [2017]
  Nyckelord :Patient; Tillfredsställande; Sjuksköterska; Endoskopi;

  Sammanfattning : Kolorektalcancer är den tredje största orsaken till cancer i Sverige i dag hos både män och kvinnor och det har lett till ett ökat behov av att genomgå endoskopiska undersökningar. I dag finns ett nationellt screeningprogram – Scressco, för tjock- och ändtarmscancer, där även omvårdnad innefattas i programmet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av att leva med gynekologisk cancer : - En litteratur studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Susanne Andersson; Isabell Andreasson; [2016]
  Nyckelord :Omvårdnad; gynekologisk cancer; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Gynekologisk cancer är ett samlingsbegrepp för de cancerformer som drabbar kvinnans reproduktionsorgan. De olika cancerformerna har olika symtom och härkomst och därför kan behandlingen skiljas. Behandlingarna kan ge en rad olika biverkningar och konsekvenser vilket ger individuella erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. BARN OCH UNGDOMARS ERFARENHETER AV ATT LEVA MED TYP 1 DIABETES

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Peter Fjällström; Susanne Andersson; [2016]
  Nyckelord :Typ 1 diabetes; erfarenheter; upplevelse; barn; ungdom; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utvecklar årligen cirka 700 barn och ungdomar typ 1 diabetes. Vanligtvis sker insjuknandet i 5-14 års ålder, med en topp kring puberteten. LÄS MER

 5. 5. Leken läker alla sår : En litteraturstudie om lekens betydelse i omvårdnad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Andersson; Susanne Annervi; Marie Larsson; [2015]
  Nyckelord :Children; parents; play; nursing.; Barn; föräldrar; lek; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Varje år befinner sig cirka 95 000 barn på sjukhus i Sverige. För att kunna möta dessa barn på en adekvat nivå samt att kunna vara korrekt i sin profession krävs det att sjuksköterskor besitter stor kunskap och respekt inom sitt område. LÄS MER