Sökning: "suspected offenders"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden suspected offenders.

 1. 1. ”Han kommer alltid att ha kvar stämpeln” : En enkätstudie om förtroendet för de svenska medierna efter #metoo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ola Carlsson; Tobias Ranäng; [2020]
  Nyckelord :Martin Timell; Swedish journalism; name publications; survey study; suspected offenders; suspected rapist; aquitted of charge; confidence; trust; mass media; crime journalism;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how the reader perceived the media's reporting during #metoo, and if the reader’s trust in Swedish journalism was affected after publishing the names of suspected offenders.  The research questions examined were: How did readers perceive the Swedish media coverage of #metoo? Has the general confidence in Swedish journalism been affected after #metoo? How do the readers perceive Martin Timell today, after he was acquitted of crime? Do the readers think that the name publication of suspected offenders during #metoo was justified?  We used a survey study to investigate our selected research questions. LÄS MER

 2. 2. Social nätverksanalys och ungdomsrån. En kvalitativ studie kring ungdomar som begår personrån.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Jysky; Cristiana Bochis; Stephanie Beckvid; [2020]
  Nyckelord :Kriminella karriärer; Personrån; Strategiska brott; Ungdomsbrott; Social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett ständigt aktuellt ämne, det då en stor del av den totala brottsligheten begås av just ungdomar. Vissa typer av de brott som begås av unga kan fungera som en indikator på att gärningspersonen löper en ökad risk för att fortsätta på en kriminell bana genom livet. Ett sådant brott är rån. LÄS MER

 3. 3. Grafisk design för sexuellt samtycke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Saga Lindelöw; [2019]
  Nyckelord :genus; grafisk design; normkritisk design; let´s talk about consent baby; maskulinitet; rosa; visuell retorik; sexuellt samtycke;

  Sammanfattning : 97 procent av alla misstänkta sexualbrottsförövare är män. Trots detta misslyckas många samtyckeskampanjer med att skapa design som tilltalar män. Denna uppsats syftar till att undersöka hur visuell retorik och specifikt normkritisk design kan tilltala män och därmed främja sexuellt samtycke i praktiken. LÄS MER

 4. 4. “Vi kallar oss ungdomsutredare” : En narrativ analys av ungdomsutredares perspektiv på polisyrkets villkor och de unga lagöverträdarna

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Gärdström; [2018]
  Nyckelord :Juvenile investigators; juvenile offenders; narrative; false confessions; working conditions; Ungdomsutredare; unga lagöverträdare; narrativ; falska erkännanden; yrkesvillkor;

  Sammanfattning : Genom analys av ungdomsutredares narrativ om villkoren för yrket, syn på yrkesroll, de unga lagöverträdarna och falska erkännanden undersöker denna studie hur ungdomsutredare uppfattar sin yrkesroll samt hur de uppfattar förutsättningarna för att hantera misstänkta unga lagöverträdare i förhörssituationen. Semistrukturerade intervjuer med fem ungdomsutredare i Stockholmsregionen visar en dualistisk bild av polisyrket som dels fantastiskt men med usla villkor. LÄS MER

 5. 5. Skandalen blir bättre när tv-mysgubbar dras fram på allmänhetens giljotin : En kvalitativ innehållsanalys av Expressens gestaltning av misstänkta gärningsmän vid nyhetsrapporteringen i kölvattnet av #metoo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Cornelia Undhagen; Alexandra Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Metoo; perpetrator; Expressen; media; media logic; media ethic; news value; media and crime; newspaper; portrayal; offenders; sexual crime;

  Sammanfattning : In October 2017, the actor Alyssa Milano announced a wish that all women who, in some way, have been sexually abused would answer their tweets with the words "me too". Almost a day later, #metoo breaks into Swedish social media. LÄS MER