Sökning: "suspenderade ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden suspenderade ämnen.

 1. 1. Optimerad industriavloppsrening - Polymerflockning och massbalans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :avloppsvattenrening; massaindustri; industriavlopp; polymerflockning; suspenderade ämnen; massbalans; slam; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Industriavloppsreningen på pappers- och dissolvingmassabruket Södra Cell Mörrum (SCM) har nyligen uppgraderats med ny utrustning för att minska utsläppen till vatten, och därmed möta rådande och framtida utsläppsvillkor samt krav på tillämpning av BAT (bästa tillgängliga teknik). Tillbyggnaden av reningsverket innefattar bland annat ett polymerflockningssteg, tre nya skivfilter, ett system för automatisk pH-justering och en bandförtjockare för avvattning av slam. LÄS MER

 2. 2. Karakterisering av kommunalt avloppsvatten - Partikelstorleksfördelning och sammansättning av COD

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sara Tebini; [2020]
  Nyckelord :avloppsvatten; karakterisering; COD; respirometri; partikelstorleksfördelning; förbehandling; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental enginering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inkommande avloppsvatten till ett reningsverk består till största delen av organiskt material som i sin tur kan utgöra en viktig resurskälla för reningsverket. Genom att utnyttja kolet i avloppsvattnet för produktion av metan kan ett reningsverk bli självförsörjande på energi. LÄS MER

 3. 3. Modelling of suspended solids effluent from a pulp and paper mill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jens Hedman; [2020]
  Nyckelord :Effluent; Aerated lagoons; Suspended solids; Pulp and paper mill;

  Sammanfattning : This study examines the wastewater treatment system on BillerudKorsnäs integrated pulpand paper mill at Karlsborg, with focus on the effluent of suspended solids. Due to lowerregulatory limits for the emissions of suspended solids BillerudKorsnäs is looking forways to improve the efficiency of the wastewater treatment. LÄS MER

 4. 4. Polyhydroxyalkanoate Production from Municipal Waste Streams

  Master-uppsats, KTH/Resursåtervinning

  Författare :Elsa Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Polyhydroxyalkanoate; volatile fatty acids; mixed culture; bioreactor; municipal waste streams; Polyhydroxialkanoat; flyktiga fettsyror; blandad kultur; bioreaktor; kommunalt avfall;

  Sammanfattning : Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are a group of bioplastics, which are produced through microorganisms. They are accumulated in granules inside bacteria’s cell cytoplasm and serve as an energy reserve. LÄS MER

 5. 5. An investigation of the Mechanisms Behind the Pharmaceutical Removal in Ekeby Wetland WWTP

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Paula Luu; [2020]
  Nyckelord :Constructed wetlands; pharmaceuticals; wastewater; removal efficiency; mechanism.; Anlagd våtmark; läkemedel; avloppsvatten; avskiljning; mekanism.;

  Sammanfattning : Pharmaceutical residues are being released into the aquatic environment through domestic wastewater effluents all around the world. Ekeby wetland located in Eskilstuna has been shown to degrade pharmaceutical residues in wastewater but the mechanism of how and where in the wetland these substances are removed were not known. LÄS MER