Sökning: "sustain"

Visar resultat 1 - 5 av 749 uppsatser innehållade ordet sustain.

 1. 1. Preparing for Change - An exploratory study on how Swedish organizations can implement strategic agility

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Agnes Knutsson; Isac Boukachabia; [2021-07-07]
  Nyckelord :Strategic agility; Implementing strategic agility; Key capabilities; Key challenges;

  Sammanfattning : Today’s market is characterized by rapid change, which creates a challenge for companies as adapting to the continuous changes are becoming more important. The ability to respond to changes by adapting the strategic direction is becoming more important to sustain a competitive advantage. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och förbättringsförslag för kapacitetseffektivisering med hjälp av lean metoder och vertkyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Omar Jalloul; Philip Oshanna; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Produktionskapacitet är en viktig faktor för att ett företag ska kunna bibehålla konkurrenskraften på marknaden. Det finns olika sätt för att optimera produktionskapaciteten och detta examensarbete fokuserar på hur effektivt Lean konceptet och dess metoder och verktyg är för att optimera kapaciteten i monteringslinjer. LÄS MER

 3. 3. ACCOMMODATION, CONTENTION, AND TRANSFORMATION – MAPPING THE FIELD OF GREEN TRANSITION POLITICS IN DENMARK FROM 2007 to 2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mads Schou Jensen; [2021]
  Nyckelord :social movement studies; climate politics; field theory; green transition; strategic decision-making; climatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change has become an all-encompassing problem as CO2 accumulating in the atmosphere sets the pace of temperature increases in our rapidly warming world. In attempting to make society ‘green,’ environmental movements have pursued different strategies through different political constellations. LÄS MER

 4. 4. Navigating the delivery of a service : a practice perspective on environmental consultants

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joel Wickström; [2021]
  Nyckelord :consultant; environment; practice theory; services; social theory;

  Sammanfattning : In a world where environmental pressure on companies is increasing, environmental consultancy services are a valued commodity. This study set out to investigate environmental consultants’ practice of delivering an environmental service and what obstacles that practice encounters. LÄS MER

 5. 5. An Undefeatable Cosmological Argument?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :André Juthe; [2021]
  Nyckelord :modal; cosmological; possible worlds; hardcore actualism; necessary; contingent; possible; contingent totality.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to provide a formulation of the modal cosmological argument for the existence of a necessary entity, that is more resistant to criticism than those hitherto formulated. The conclusion is that there exists a necessary entity powerful enough to causally sustain the world. LÄS MER