Sökning: "sustainability labelling"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden sustainability labelling.

 1. 1. Welcome to the Jungle - A multiple extensive case study on the ‘Green Grey Zone’ of sustainability labelling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Pauline Ojala; Lea Walbrodt; [2019-07-03]
  Nyckelord :Green Grey Zone; sustainability labelling; brand positioning; fast fashion; slow fashion; market segment; competitive environment; financial space;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Different Approaches to Sustainability Assessment and Applying life cycle Assessment for a Building in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Abbas Nikmehr; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The building industry has always been an attractive and influential topic in the energy consumption and using natural resources. This study is formed due to Sweden has program to increase energy efficiency in the building industries until 2020. And the energy consumption will be considered and assessed the life cycle of a building. LÄS MER

 3. 3. Developing microscopy methods for evaluating bio-processed Brewers Spent Grain (BSG)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sera Susan Jacob; [2019]
  Nyckelord :microstructure; CLSM; immuno-labelling; β- glucan; arabinoxylan; cell wall; EPS; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Spent grain (BSG) is the solid residue obtained during brewing containing leftover malt and adjuncts. Though nutrient-dense, it is found to negatively impact texture and colour when used its raw form as an ingredient in food. LÄS MER

 4. 4. Konsumentattityder till miljömärkningar vid köp av kläder hos medlemmar av generationerna Y och Z

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Ottesen; Divya Gandhi; [2019]
  Nyckelord :Labeling; Fashion; Consumer Behavior; Sustainability; Transparency; Miljömärkning; Mode; Konsumentbeteende; Hållbarhet; Transparens;

  Sammanfattning : As a consequence from the negative impact on the envirionment and many consumers growing lack of confidence for fashion industry companies, increasing demand for transparency in sustainability has developed during the last years. This is stated by the generations Y and Z. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsmärkningar i klädbranschen - ett sätt att bygga varumärkeskapital?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bjursåker; Gustav Johansson; Lovisa Walldén Persson; [2018]
  Nyckelord :Varumärkeskapital; Kundbaserat varumärkeskapital; Klädbranschen; Hållbarhetsmärkning; E-handel; Brand equity; Customer-based brand equity; Clothing industry; Sustainability label; E-commerce; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en hållbarhetsmärkning av kläder i en e-handelskontext påverkar ett företags varumärkeskapital. Metod: Studien utgick från en kvantitativ ansats där tre av Aakers (1991) fem dimensioner av kundbaserat varumärkeskapital operationaliserades. LÄS MER