Sökning: "sustainability qualitative decision-making"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden sustainability qualitative decision-making.

 1. 1. Hur kan kontor bli hem? - Konvertering av kontorslokaler till bostäder ur ett fastighetsägarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ardian Miftari; Jonas Clarin; [2024]
  Nyckelord :Adaptiv återanvändning; konvertering; kontor; vakans; bostäder; fastighetsägare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish office markets especially in the three major cities Stockholm, Gothenburg, and Malmö have experienced increased vacancy rates in recent years. One key factor behind this is employees' preferences post the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi som ett beslut : En kvalitativ studie om hur soptunnemodellen förklarar implementeringen av cirkulär ekonomi i små och medelstora svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Jonsgården; Sakke Pellikka; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; SME; Decision making; garbage can model; Sweden; Cirkulär ekonomi; SME; Beslutstagande; Soptunnemodellen; Sverige;

  Sammanfattning : Titel: Cirkulär ekonomi som ett beslut: En kvalitativ studie om hur soptunnemodellen förklarar implementeringen av cirkulär ekonomi inom små och medelstora företag Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Jonsgården och Sakke Pellikka Handledare: Jean Mutiganda Datum: 2024 – januari Syfte: Flera studier visar på svårigheter och hinder för införandet av cirkulär ekonomi. Syftet med denna studie är att undersöka hur implementeringsbeslutet ser ut och därmed varför företag trots hinder väljer att implementera cirkulär ekonomi. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Trust, Loyalty and Price Value on Purchase Intentions for Consumer Durables in Sri Lanka and Pakistan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fahad Ayub; Buddika Mantilake; [2024]
  Nyckelord :Purchase Intentions; Consumer Durables; Trust; Loyalty; Price Value; Sri Lanka; Pakistan;

  Sammanfattning : This thesis investigates the nuanced factors influencing purchase intention and loyalty within the consumer durables markets of Sri Lanka and Pakistan. The study focus its attention on the trust and price value as main ingredients for purchase intention and loyalty while focusing on other environmental factors affecting consumer decision making efforts. LÄS MER

 4. 4. Navigating Social Sustainability: : Revealing Contemporary Laws and Policies in Public Procurement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirjam Chahed; [2024]
  Nyckelord :Socially Sustainable Public Procurement; EU Directive 2014 24 EU; The Swedish Public Procurement Act; The National Public Procurement Strategy; Sweden; WPR-approach; Poststructuralism;

  Sammanfattning : The thesis is about Sweden’s approach on social sustainability in public policy. The Swedish New Reform derives from the EU Directive 2014/24/EU on public procurement, including policies and legislations on social aspects, labor-law, and environmental considerations. LÄS MER

 5. 5. Dubbel väsentlighetsanalys i praktiken : En kvalitativ studie om kritiska steg i analysprocessen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigrid Hjelm Redin; [2024]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Materiality Assessment; Double Materiality; Stakeholder Engagement; CSRD; NFRD; Hållbarhetsrapportering; Väsentlighetsanalys; Dubbel Väsentlighetsanalys; Intressentengagemang; CSRD; NFRD;

  Sammanfattning : Ekonomisk tillväxt kan ge upphov till bland annat klimatförändringar och sociala ojämlikheter, och innebär ett hot mot EU:s och världens fortsatta överlevnad. EU har därav framfört en tydlig strategi för hållbar utveckling i sin så kallade gröna giv, som syftar till att bana väg för en grön omställning i EU och vars slutmål är klimatneutralitet senast år 2050. LÄS MER