Sökning: "sustainability work"

Visar resultat 1 - 5 av 2386 uppsatser innehållade orden sustainability work.

 1. 1. An AI approach for quality improvement in heat treatment processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Kruse Gustav; Lotta Åhag; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; heat treatment; mining; steel; smart manufacturing; pipeline; hardness; cooling; quality improvement;

  Sammanfattning : Export of heat treated steel goods has an important impact on the Swedish economy which brings performance demands and expectations on production to keep a competitive market position. Sustainability and efficiency are two important aspects in meeting these demands. LÄS MER

 2. 2. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan anställdas motivation och syn på hållbar utveckling i företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jenny Westergård; Jenny Warnestam; [2022]
  Nyckelord :sustainability; business; companies; employees; motivation; Self-Determination Theory; Natural Process Language NLP ; artificial intelligence; Machine Learning ML ; hållbarhet; företag; anställda; artificiell intelligens; Maskininlärning ML ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current way of life poses a major threat to humanity's continued existence on earth. In order to protect the remaining ecosystems, business plays a crucial role. Thus, individuals' ways of driving sustainability development within companies will affect how large the climate change will be. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 5. 5. Glastak och dess betydelse för jämställda organisationer. En studie om jämställdhetssituationen inom den svenska affärsjuridiska advokatbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; Alexandra Hultsbo; [2021-11-24]
  Nyckelord :equality; glass ceiling; hierarchies; homosocial reproduction; societal structures;

  Sammanfattning : Equality implies that all individuals should have the same rights, opportunities, and obligations regardless of gender. A phenomenon that describes the equality issues that can arise when women attempt to make their way up in hierarchies within organisations is the term glass ceiling. LÄS MER