Sökning: "sustainable agriculture"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade orden sustainable agriculture.

 1. 1. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ylva Nordström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. LÄS MER

 2. 2. A novel platform to quantify crack formation due to root water uptake

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Susanne Alexandersson; [2019]
  Nyckelord :soil structure dynamics; root water uptake; crack formation; automatized imaging system;

  Sammanfattning : Soil structure play an important role for a productive and sustainable agriculture. It controls many processes in the soil and has a great impact on soil functions and related ecosystem services. Plants play an important role in soil structure dynamics. LÄS MER

 3. 3. Risk acceptance in flood affected areas in Nyando, Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Viktor Asking; Jonas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Risk acceptance; natural hazard; flood; drought; human values; risk perception; risk reduction; Nyando wetlands; Kisumu County; Kenya; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The area of Nyando wetlands experience floods almost every year due to heavy rainfall in the surrounding highlands. This area is populated, and this thesis aims to understand how the risk acceptance is developed. LÄS MER

 4. 4. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johan Öhrmalm; [2019]
  Nyckelord :massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Sammanfattning : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. LÄS MER

 5. 5. Sustainability Aspects of ICT in Agriculture and Food Systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Luyao Yuan; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; ICT applications; food supply chain;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to explore ICT solutions in agriculture and food systems, and to analyze their sustainability aspects. As a result, a comprehensive picture of existing and coming ICT solutions along the food chain is presented based on extensive literature review. LÄS MER