Sökning: "sustainable development goal"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade orden sustainable development goal.

 1. 1. The usage of internal communication to engage and motivate employees towards a company’s sustainability goal - A case study of Perrigo Nordic’s internal communication regarding their ‘No-plastic transport packaging’ goal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ekblad; Linnéa Ljungvall; [2020-07-01]
  Nyckelord :internal communication; employee engagement; sustainability and sustainability goals;

  Sammanfattning : Background: Due to the increased awareness by society concerning sustainability and theSustainable Development Goals set for 2030, companies are faced with higher demands on theirsustainability commitments. In order for a company to implement and reach its sustainability goals,the management needs to provide employees with information and create a common understanding. LÄS MER

 2. 2. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 4. 4. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 5. 5. Environmental innovation across Sweden: The role of related variety in regional knowledgebases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alexander Wobedo; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; related variety; variety; regional development; sustainable development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable development has become a major goal of development policies across the globe and environmental innovation is commonly viewed as a means to fulfil this goal because it can create growth while simultaneously reducing environmental impact. Recent research in economic geography has provided evidence for a positive relationship between variety in local knowledgebases and innovativeness. LÄS MER