Sökning: "sustainable farming in tropics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sustainable farming in tropics.

  1. 1. Småbrukbondens förökningsmetoder på Siargao - Traditionellt småbruk på en tropisk ö i Stilla havet, Filippinerna

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Mary Bergenheim; [2023-05-12]
    Nyckelord :traditional knowledge; tacit knowledge; sustainable farming in tropics; propogation;

    Sammanfattning : Several studies and reports regarding traditional knowledge are describing the importance of this knowledge in development of a sustainable farming in the future. Traditional farming is important in sustaining ecosystems and their services as well as the planets biodiversity. LÄS MER