Sökning: "sustainable stormwater management"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden sustainable stormwater management.

 1. 1. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Olsson; [2018]
  Nyckelord :Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Biljana Stanojevic; Annika Petersson; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; strategier; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. LÄS MER

 3. 3. Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Jensen Wennberg; [2018]
  Nyckelord :Rainwater harvesting; Stormwater management; Water supply; Sustainability.;

  Sammanfattning : The thesis address the field of stormwater management. With a changing climate, the field of stormwater management much like many other fields will need to incorporate sustainable development if overall sustainability is to be reached. LÄS MER

 4. 4. Torbjörns torg : ett idéförslag för hur dagvatten kan skapa ekologiska, sociala och estetiska värden i stadsrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tove Renström; [2018]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; klimatförändringar; offentliga stadsrum; Torbjörns torg; tri-valent design;

  Sammanfattning : Allt fler människor i världen bor i städer. Detta ställer ökade krav på städernas utformning, inte minst de offentliga stadsrummen såsom gator och torg. I städer är en stor andel av markytan hårdgjord vilket innebär att dagvatten inte kan infiltrera på naturlig väg. LÄS MER

 5. 5. Reykjavík’s roadsides : using roadside vegetation as a source to increase biological diversity in urban environments

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hrönn Hafliðadóttir; [2018]
  Nyckelord :Urban Biodiversity; Roadside vegetation; Reykjavík´s Roadsides; Ecological Design; Planting Design; Native Flora;

  Sammanfattning : With the expansion and densification of urban environments, natural and man-made, open and green areas get lost for buildings and transportation systems. It is therefore crucial to take care of the green areas and ecologically favourable environments to support urban biodiversity. LÄS MER