Sökning: "sustainable tourism"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden sustainable tourism.

 1. 1. Kom hit, här finns allemansrätten, här är naturen gratis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Märta Eurenius; Moa Gustafsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :Nature-based tourism; sustainable tourism; sustainable development; The right of public access; Allemansrätten; Swedish tourism industry;

  Sammanfattning : The nature-based tourism is becoming an important part of the Swedish tourism, but due to the concept, “the right of public access”, the development and the conditions of the nature-based tourism is different in Sweden compared to other countries. This research area is in need to be more explored and therefore, the purpose of this study is to examine how the swedish tourism industry work for a sustainable nature-based tourism with a specific focus on the right of public access. LÄS MER

 2. 2. Unraveling diverse values of ecosystem services : A socio-cultural valuation using the Q-methodology in Messenia, Greece

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Sofia Maniatakou; [2019]
  Nyckelord :socio-cultural valuation; ecosystem services; values; perceptions; Q-methodology; Messenia;

  Sammanfattning : People perceive the importance of ecosystem services in different ways, depending on their values, beliefs and needs. This study provides a nuanced understanding of the multiple ways stakeholder groups perceive the benefits derived from hydrologic services in the surrounding area of the "Gialova" coastal wetland in Messenia, Greece. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning inom flygbranschen : En jämförande studie av hållbarhetsredovisning mellan traditionella flygbolag och lågprisflygbolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Diamel Kovalj; Nikki Marjanovic; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; CSR; Airlines; Low cost airlines; Traditional airlines; Ryanair; SAS; Lufthansa; Norwegian; Triple bottom line; strategies; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; CSR; Flygbolag; Lågprisflygbolag; Traditionella flygbolag; Ryanair; SAS; Lufthansa; Norwegian; Triple bottom line; strategier;

  Sammanfattning : Reporting of sustainability has gained an increasing importance over the past years and companies have begun to take greater responsibility for society. One major reason why sustainability has been recognized is because of the increased climate change in the world. LÄS MER

 4. 4. Havelock in India as an Emerging SCUBA Diving Destination : Challenges and Opportunities

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emmy Yuspeh; [2019]
  Nyckelord :India; Marine Protected Areas; SCUBA diving; Sustainable Destination Development;

  Sammanfattning : This qualitative field study is conducted on the Andaman Islands in India and focuses on the sustainable destination development and SCUBA diving tourism. The island in focus, Havelock, is an emerging tourist destination and an international airport is scheduled to open in the Andamans in 2021. LÄS MER

 5. 5. Volontärturism - En väg till utveckling eller undergång? : En kvallitativ studie om hur svenska volontärresebyråers projekt anknyter till Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Erika Olsson; Jennifer Holm; [2019]
  Nyckelord :Voluntourism; Volunteer Tourism; Volunteering; Sustainable Tourism; Sustainable Development Goals; Development Work; Human Rights- Based Approach; Volonturism; Volontärturism; Volontärarbete; Hållbar Turism; Agenda 2030; Utvecklingsarbete; Rättighetsperspektiv;

  Sammanfattning : De globala hållbarhetsmålen, antagna år 2015, ska verka för en global satsning för ökad social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. I styrdokument publicerade 2018 från FN uppmanas berörda parter på olika nivåer att inkorporera mer ideellt engagemang i form av volontärarbete. LÄS MER