Sökning: "sustainable transportation planning"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden sustainable transportation planning.

 1. 1. Trafik- och mobilitetsplanering för Nyhamnen utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nils Christensson; Alexander Hjertstedt; [2018]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; Bilfritt; Yteffektiv planering; Styrmedel; Resurser;

  Sammanfattning : Persontransporter och förflyttning är en viktig del av vår samhällsstruktur där bilens hierarkiska plats ofta är given och står för majoriteten av alla personresor (ca. 50%). Under de senaste åren har den privata bilanvändningen ifrågasatts av bl.a. LÄS MER

 2. 2. Innehållsanalys av cykelplaner med ett jämställdhetsperspektiv : En granskning av sex svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Anette Karlsson; Mimmi Lasses; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; content analysis; abduction; bicycle transportation plan; sustainable development; social sustainable society; Jämställdhet; innehållsanalys; abduktion; cykelplaner; hållbar samhällsutveckling; socialt hållbart samhälle;

  Sammanfattning : Genom integrering av jämställdhet kan medborgarnas intressen och rättigheter tillgodoses och beaktas. Ett jämställdhetsperspektiv är ett brett begrepp och fångar in flera olika aspekter och bidrar till ökad social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Environmental characteristics and school travels made by foot or bicycle : a case study of four compulsory schools in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Landefjord; Marit Aalrust Ripel; [2018]
  Nyckelord :children; school transportation; wWalking; cycling; built environment; independent mobility; sustainable mobility; GIS;

  Sammanfattning : Children's active and independent school travels have in recent decades decreased considerably. What determines the travel mode choice among children is complex, as there are several social and environmental factors impacting how children travel. LÄS MER

 4. 4. En rättvis fördelning av gatuutrymmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Kajsa Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Street space; Transport justice; Space allocation; Link Place; Malmö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Transport planning has been in favour of and prioritised motorised transport for almost a century. During this time, cars have been given street space at the expense of more sustainable transport modes. LÄS MER

 5. 5. Trafikreducerande åtgärder i Stockholms stad : Hur Stockholms stad arbetar med att minska trafiken för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Emelie Strand; Hedvig Söderström; [2018]
  Nyckelord :Hållbar trafik; Luftkvalitet; Mobility management; Synergieffekter; Trafikåtgärder;

  Sammanfattning : Road traffic is a major source of carbon dioxide emissions and air pollution. Travelling will always be needed in cities, but it needs to be sustainable. A shift from private cars to more efficient forms of transportation is one of the most important strategies to create a sustainable transportation system. LÄS MER