Sökning: "suveränitet"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet suveränitet.

 1. 1. EN ANNAN RETORIK? Nationalistiska partiers användning av nationalistisk miljö- och klimatpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvin Sätterström; [2024-02-15]
  Nyckelord :Nationalism; suveränitet; identitet; klimatförändringar; självförsörjning; autonomi; internationalism;

  Sammanfattning : Climate change is a phenomenon that know no boundaries. While focus on environment and climate change has become highly prioritized, nationalism has spread across Europe. Nationalism is by many considered to refuse action to combat climate change although some argue that nationalism could combat global climate change. LÄS MER

 2. 2. BRI:s dödsfälla - Hotet mot Politisk och Ekonomisk Självständighet i Kenya och Sri Lanka

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Edler; [2024]
  Nyckelord :Chinese Belt and Road Initiative; BRI; Kenya; Sri Lanka; politisk suveränitet; ekonomiska maktbalans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the economic and political impact of China's Belt and Road Initiative on Sri Lanka and Kenya with the intention of discussing its implications for the states’ independence and political sovereignty. By applying a realistic international political economy (IPE) with particular emphasis on Robert Gilpin's approach within realist IPE, the study considers connections between economic growth, political sovereignty and strategic engagement within the international arena. LÄS MER

 3. 3. Neutralitetsvakten till sjöss : Marinens effektivitet under neutralitetsvakten mellan åren 1939–1945

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Felix Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Marinen; Neutralitetsvakten; andra världskriget; neutralitetskränkningar; militär effektivitet;

  Sammanfattning : Marinens neutralitetsvakt under andra världskriget är trots sin närhet till nutiden ett ämne som är relativt sett outforskad i modern forskning. En av huvuduppgifterna för verksamheten var att bevara Sveriges neutralitet och territoriella suveränitet genom att förhindra krigförande parter att använda landets territorium. LÄS MER

 4. 4. Stormaktsutrikespolitik med kinesiska särdrag : En komparativ kritisk diskursanalys om Kinas utrikesministrars uttalanden från år 2018 och år 2023

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Tony Su; [2023]
  Nyckelord :kinesiska; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats genomför en komparativ kritisk diskursanalys av uttalanden av Kinas tidigare utrikesminister Wang Yi 王毅och den nuvarande utrikesministern Qin Gang 秦刚vid press-konferenser, med syfte att undersöka förändringar i Kinas utrikespolitiska diskurs. Bakgrun-den till studien är Kinas alltmer självständiga och aktiva roll på den globala arenan, som har lett till spänningar och konflikter med andra länder. LÄS MER

 5. 5. VM i mänskliga rättigheter – rött kort till FIFA? - En rättsvetenskaplig utredning avseende ansvar för brott mot mänskliga rättigheter i samband med fotbolls-VM i Qatar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Kullberg Holm; [2023]
  Nyckelord :Folkrätt; public international law; rättsvetenskap; law; mänskliga rättigheter; human rights; EKMR; ECHR; internationellt ansvar; international responsibility; FIFA; fotbolls-VM; World Cup; Schweiz; Switzerland; Qatar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In November 2022, the men’s soccer World Cup in Qatar, a tournament organized by FIFA, commenced. During the preparations for the World Cup, there were numerous reports of violations of human rights, in particular regarding the rights of migrant workers. LÄS MER