Sökning: "suveränitet"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet suveränitet.

 1. 1. Gudomlig enkelhet : en inte så enkel gudssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gabriel Stråhlman; [2022]
  Nyckelord :gudomlig enkelhet; abstrakta objekt; tidlöshet; aseitet; suveränitet; Dolezal; Plantinga; teism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka huruvida läran om gudomlig enkelhet, som säger att Gud är absolut enkel utan någon form av distinktion, är den mest giltiga och rimliga gudssynen i förhållande till kristen teism, som säger att Gud existerar nödvändigt, är maximalt fullkomlig och en yttersta orsak till all skapad existens. Detta görs genom att analysera ett argument för läran om gudomlig enkelhet som det presenterats av James E. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av den digitala ekonomin: Kan OECD leda vägen framåt? - En utredning av OECD:s förslag avseende Pillar One och Pillar Two.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; internationell beskattning; digitala ekonomin; OECD; fast driftställe; Pillar One; Pillar Two; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av den digitala ekonomins framfart de senaste decennierna står det internationella skattesystemet inför flertalet stora utmaningar. De gällande principerna inom den internationella skatterätten har ställts på sin spets då nutidens företag i allt större utsträckning är digitala. LÄS MER

 3. 3. Apokalypsen - den återkommande uppenbarelsen : En undersökning av Uppenbarelsebokens berättelseskapande bilder reproducerade i populärkulturella verk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Denise Köngäs; [2021]
  Nyckelord :populärkultur; apokalyps; uppenbarelseboken;

  Sammanfattning : Idag är apokalypsen högst aktuell, vi befinner oss mitt i en global pandemi samtidigt som vi har en pågående klimatkris och ett ständigt informationsflöde fullt av katastrofbilder av krig, explosioner, svält och bränder. Det är inte konstigt att man känner av en viss undergångsstämning. LÄS MER

 4. 4. Ratification and Reservations: A Window-Dressing Exercise? A Study on Reservations to Human Rights Treaties

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Egelberg; [2021]
  Nyckelord :Public international law; reservations; human rights treaties; treaties; human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the conditions under which States may reserve themselves to certain provisions of a Convention, which they nevertheless wish to oblige themselves to, are regulated in Article 19 VCLT. States may make reservations under this Article unless: (a) a reservation is prohibited by the treaty, (b) the treaty provides that only reservations of a certain kind – and the reservation in question is not of that kind, or (c) the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty. LÄS MER

 5. 5. Den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser : En europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Leyla Henriksen; Lira Kolaric; [2021]
  Nyckelord :Yrkeskvalifikationer; principen om god förvaltning; processuell och institutionell autonomi; rättssäkerhet; akademisk individ; EU-rätt; nationell rätt; harmoniseringsåtgärder; likabehandlingsprincipen; omsorgsprincipen; proportionalitetsprincipen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännandet av yrkeskvalifikationer utifrån den akademiska individens rättssäkerhet inom EU:s gränser. Studien grundar sig på en europarättslig studie om hur yrkesregleringen påverkat svensk offentlig rätt med fokus på principen om god förvaltning. LÄS MER