Sökning: "svärdotter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet svärdotter.

 1. 1. The Daugther in Law : Integration and Identity with in the Indian families

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Anna Lagercrantz; [2013]
  Nyckelord :Mumbai Dharavi Daughter-in-Law Empowerment of women school of home science domestic science; Mumbai Bombay Dharavi Svärdotter Självbestämande husmorsskola skola hemkunskap;

  Sammanfattning : The project was about empowering young women in Dharavi. The building is a school of Home science... LÄS MER

 2. 2. Svärmor – en studie över svärdotter- och svärmorsrelationen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Nilsson; Taru Magnusson; [2012-07-02]
  Nyckelord :Svärmor; svärdotter; relation och konflikt;

  Sammanfattning : Missnöje i svärmorsrelationer är varken ett nytt eller ovanligt problem. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som påverkar relationen mellan svärmor och svärdotter, både positivt och negativt. LÄS MER

 3. 3. Livssituationen för de äldre i Makedonien som har anhörigersättning som bistånd

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lidija Stanojoska; [2007-06-25]
  Nyckelord :anhörigstöd; anhörigersättning; ekonomisk ersättning; anhörigbidrag; handikappersättning; åldrande; ålderdomen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Huvudsyftet är att för de äldre i Makedonien medanhörigersättning beskriva deras livssituation, framförallt med avseende påboendet. Vidare syfte är att undersökningens resultat skall kunna ge en riktning förframtida insatser. LÄS MER