Sökning: "svågerskapsarv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet svågerskapsarv.

  1. 1. Svågerskapsarv : En analys av Ärvdabalken 3:8

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Axel Andersson; [2012]
    Nyckelord :arvsrätt; svågerskapsarv; särkullbarn;

    Sammanfattning : Sammanfattning När en gift person avlider aktualiseras två saker, dels bodelning och dels arvskifte. Bodelningen delar giftorättsgodset lika mellan makarna och det som återstår för den avlidna kallas kvarlåtenskapen. Denna kvarlåtenskap ärvs av maken om inte den först avlidna har avkomlingar som inte är släkt med den efterlevande maken. LÄS MER