Sökning: "svåra grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden svåra grupper.

 1. 1. Tala är silver, tiga är guld? - En utredande studie om förhållandet mellan svensk yttrandefrihet och brottet hets mot folkgrupp i ljuset av Rasmus Paludans koranbränningar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Disa Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Yttrandefriheten har en framträdande roll i det svenska demokratiska samhället, men begränsas genom vissa inskränkningsmöjligheter. En av dessa utgörs av brottet hets mot folkgrupp som syftar till att skydda utsatta grupper från hot och kränkningar. När detta ändamål möter yttrandefrihetens starka ställning uppstår svåra frågor. LÄS MER

 2. 2. Missuppfattande elever. Går det att undvika? : En studie av lärares upplevelser kring elevers missuppfattningar i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Karl Sjöö; [2023]
  Nyckelord :Concept image; conceptual thinking; high school mathematics teachers; mathematical misconceptions; survey.; Begreppsbild; enkätundersökning; konceptuellt tänkande; matematiklärare på gymnasienivå; matematiska missuppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärarnas upplevelse av elevers missuppfattningar vid inlärning av bråk och sannolikhet samt om det är möjligt att minska missuppfattandet med hjälp av kategorisering av dessa. Genom att fråga matematiklärare om de upplever att eleverna de undervisar ofta har missuppfattningar och om samma missuppfattningar är återkommande, kan vi få en bild av vilka delar av de matematiska begreppen som kan uppfattas svåra av eleverna. LÄS MER

 3. 3. Språkets roll i matematiska textuppgifter : En studie baserad på elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråks förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Gabriella Jansson; Emilia Saglamoglu; [2023]
  Nyckelord :Matematik; språk; svenska som förstaspråk; svenska som andraspråk; matematiska textuppgifter;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar betydelsen av att kunna det svenska språket vid arbete med matematiska textuppgifter. Studien inriktar sig på grundskolans årskurs två som genomför matematiska textuppgifter på ett matematiktest samt genom intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Hard to reach energy consumers in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sanna Lundin; [2023]
  Nyckelord :Energy consumers; hard to reach energy consumers; HTR; policies; behavior; FCM; Energikonsumenter; HTR; politiska åtgärder; FCM; beteende;

  Sammanfattning : The transition towards a sustainable and low-carbon future requires significant changes in energy behaviour among energy consumers. However, the question remains about how, by whom, and what changes are necessary to achieve this transition. LÄS MER

 5. 5. Internetbank som innovation : Internettjänster för ökat kundvärde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Celina Johansson; Hilda Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Internet banking; Traditional banking; Customer Value; Innovation; Digitalization; Internetbank; Traditionell bank; Kundvärde; Innovation; Digitalisering;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie belyser traditionella- och internetbanker i Sverige ur ettinnovationsperspektiv med fokus på kundvärde. Internetbankerna erbjuder idag tjänster somkan utföras när som helst av kunderna vilket gör att den traditionella banken inte är likarelevant som förr. LÄS MER