Sökning: "svåra samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden svåra samtal.

 1. 1. När skyddet mot smitta utgör ett hinder i vårdsituationen : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskors upplevelser under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Backlund; Peter Berggren; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; skyddsutrustning; Covid-19; livsvärld; identitet; kommunikation;

  Sammanfattning : När Covid-19-pandemin bröt ut i Sverige förstärktes och förändrades hygienrutinerna inom ambulanssjukvården och heltäckande skyddsutrustning infördes. Tidigare forskning visar att skyddsutrustning är avgörande för att minska smittspridning vid utbrott av allvarliga luftvägsinfektioner. LÄS MER

 2. 2. Känsliga och svåra samtal i livets slut : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av samtal i palliativ vård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Amal Ibrahim; Paulina Otter; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 90.000 individer dör årligen och 70.000-75.000 bedöms ha ett behov av palliativ vård i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelser av svåra samtal i livets slutskede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Helen Frid; Annika Törlind; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; Sjuksköterska; Svåra samtal; Upplevelser; Experience; Difficult conversation; Nurse; Palliative care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ vård hålls svåra och existentiella samtal. Att hålla och bemöta dessa samtal kräver yrkeskunskap och erfarenhet. Beroende på olika faktorer så har sjuksköterskorna olika förutsättningar för dessa samtal. I arbetet har Jean Watson teori har använts som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Att tala om döden i bilderböcker : — Barnböcker som verktyg under svåra samtal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Siri Schedin; [2021]
  Nyckelord :Sorg; Barn; Bilderböcker; Döden; Sorghantering; Grafisk Design;

  Sammanfattning : I det här arbetet blir två respondenter i åldrarna sex och sju, tillsammans med en förälder, tilldelade en varsin bok med döden som tema. Böckerna de blir försedda med är “Adjö, herr Muffin” av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm, samt “Dödenboken” av Pernilla Stalfelt. LÄS MER

 5. 5. Lyssningsbara bullerutredningar : Auralisering av trafikbuller för bättre tolkning av ljudnivån

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria-Therese Carlsen; [2021]
  Nyckelord :Auralization; noise mapping; traffic noise; Auralisering; bullerkartläggning; bullerutredning; trafikbuller;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en metod för att skapa lyssninsbart trafikbuller med datorn, så kallat auraliserat trafikbuller, att koppla till en bullerkarta. I kartan skulle det gå att lyssna på hur trafikbullret skulle låta för att ge en bättre uppfattning om vad ljudnivån och färgskalan i en traditionell bullerkartläggning betyder. LÄS MER