Sökning: "svårigheter."

Visar resultat 1 - 5 av 10915 uppsatser innehållade ordet svårigheter..

 1. 1. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. HAR DU MENS ELLER? En kvalitativ intervjustudie om hur personer med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom upplever vardagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Klara Johansson; Wilma Engman; [2023-05-03]
  Nyckelord :Premenstruellt dysforisk störning; Arbetsterapi; Premenstruellt Syndrom; Kvinnohälsa; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund Upp till 20 % procent av kvinnor i reproduktiv ålder upplever symtom som påverkar deras funktion i samband med menscykeln. 3–9 % har klinisk PMDS vilket innebär att en viss mängd symtom ska upplevas och vara så starka att det inverkar negativt på personens vardagliga fungerande i sociala relationer samt utbildnings- och arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Elevers uppfattningar kring bokstavssymboler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Agnes Wallgren; Alexzander Hasselholm; Sadam Taranis; [2023-04-20]
  Nyckelord :Algebra; Bokstavssymboler; Uppfattningar; Elevförståelse; Algebrans historia; Retorisk algebra; Synkoperad algebra; Symbolisk algebra; Abstrakt algebra.;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien innefattar elevers uppfattningar och förståelse kring bokstavssymboler, samt en inblick i hur algebra har utvecklats historiskt. Historiskt sett har algebra utvecklats från en retorisk till en symbolisk algebra, samt från elementär till abstrakt. LÄS MER

 4. 4. Bokstäver har ingen koppling till matematik, eller?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexzander Hasselholm; [2023-04-19]
  Nyckelord :Matematik; Algebra; Bokstavssymboler; Förståelse och Missuppfattning om Bokstavssymboler; Elevförståelse; Küchemann; Elever; Gymnasiet; Grundskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa vilka missuppfattningar elever har när det kommer till bokstavssymboler från algebra. Studien görs på svenska elever som går årkurs 1 på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Hur använder man x egentligen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Agnes Wallgren; [2023-04-19]
  Nyckelord :Bokstavssymboler; Algebra; Variabler; Elever; Matematik; Uppfattningar; Svårigheter; Missuppfattningar; Elevförståelse.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate whether students understanding of letter symbols in algebra has changed since Dietmar Küchemanns study in 1976, as well as to see whether teachers’ view on students understanding and their misconceptions correlate with the test results shown by the students. To be able to measure the students understanding, the same test that Küchemann used in 1976 was used on students aged 15/16 today (although on a much smaller scale), and the results were then analysed, and the students were categorised into different levels of understanding, based on the descriptions of the levels made by Küchemann in 1981. LÄS MER