Sökning: "svårläkta sår"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden svårläkta sår.

 1. 1. Såret som aldrig läkte- en intervjuundersökning med distriktssköterskor i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Andersson; Jenny Johansson; [2019-11-25]
  Nyckelord :svårläkta sår; distriktssköterska; kommunal hälso- och sjukvård; samverkan; samarbete; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Background: Treating wounds are the most common care actions regardless care unit. Wounds that have not healed within six weeks are classified as chronic ulcers. The district nurse has a responsibility to supervise and organize the work as well as collaborating with other professions. LÄS MER

 2. 2. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Lidande orsakat av smärta vid svårläkta sår : patienters upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Gotthard; Marie Lodén; [2019]
  Nyckelord :Lidande; Patientupplevelse; Smärta; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta sår är ett samhällsproblem som ökar i takt med en allt äldre befolkning. Sjuksköterskan möter patienter med svårläkta sår nästan överallt inom vården. Det är vanligt att patienter med svårläkta sår upplever smärta. LÄS MER

 4. 4. Börjar med frånvaro – slutar med ständig närvaro : Patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Åsa Andersson; Heidi Kumpula Skog; [2019]
  Nyckelord :svårläkta venösa bensår; lidande; smärta; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Sår har i alla tider varit fruktade då de kan leda till infektioner, amputation och i värsta fall döden. Svårläkta venösa bensår beror oftast på venös insufficiens och drabbar främst personer över 65 år och risken ökar med stigande ålder. Dessa sår är vanliga inom äldrevården idag. LÄS MER

 5. 5. Trombocytrik plasma (PRP) som behandlingsmetod av hudsår distalt på hästens ben : en litteraturstudie över framställning ochevidens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Qvarfort; Angelica Gullev Adlén; [2019]
  Nyckelord :häst; sår; hudsår; sårläkning; distalt på hästens ben; behandlingsmetod; trombocytrik plasma; PRP; framställningsmetoder; evidens;

  Sammanfattning : Hästens ben är mycket utsatta för skador, och hudsår som uppkommer distalt på hästens ben har observerats vara mycket svårläkta. Därför är intresset stort att hitta en behandling som främjar läkningen av hudsår distalt på hästens ben, både ur ett praktiskt och ett ekonomiskt perspektiv. LÄS MER