Sökning: "svårt sjuk patient"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden svårt sjuk patient.

 1. 1. Parameterskattning av spatiala klusterprocesser med en inblick i nervdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Hanna Ekelund; Elsa Helle; Lirim Kadriu; Casper Opperud; Hanna Skytt; Samuel Thorén; [2020-07-01]
  Nyckelord :diabetesneuropati; minimum contrast-metoden; Monte Carlo-simulering; parkorrelationsfunktionen; Ripleys K-funktion; spatiala punktmönster; thomasprocessen.;

  Sammanfattning : Ny teknik har lett till möjligheten att ta fram detaljerade bilder på nerverna i ytterhudenmed hjälp av mikroskopi, vilket i sin tur avslöjat olika detaljer kring fördelningen av nervfibrer.Hos patienter med olika former av neuropati har det kunnat uttydas en större grad av klustringför nervtrådsändarna, jämfört med hos friska individer. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrisk diagnos- ett hinder inom icke-psykiatrisk vård? : ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mona Behnejad; Åsa Beirup; [2020]
  Nyckelord :Icke-psykiatrisk; Patientperspektiv; Patientupplevelser; Psykiatrisk diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsa är ett multidimensionellt begrepp som innefattar såväl fysisk som psykisk hälsa och är det centrala begreppet inom vårdvetenskap så väl som målet för den svenska hälso- och sjukvården. Globalt sett så står psykisk ohälsa för uppemot 30 procent av världens ickedödliga sjukdomsbörda och den psykiska ohälsan är ett av de snabbast växande hoten för folkhälsa i världen. LÄS MER

 3. 3. ANESTESISJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA KRITISKT SJUK PATIENT UNDER SEKUNDÄRTRANSPORT : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Linell; Viktor Norell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet sekundärtransporter ökar och innebär en risk för patientsäkerheten. Anestesisjuksköterskan kan medfölja vid sekundärtransport av kritiskt sjuk patient. Det är en utsatt arbetsmiljö utanför sjukhus där både patient och anestesisjuksköterska är utsatta. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelse av att leva med en ätstörning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Engström; Lisette Wiss; [2020]
  Nyckelord :Ätstörning; Omvårdnad; Upplevelser; Anorexia nervosa; Bulimia nervosa; Kvalitativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Inom omvårdnad av personer med ätstörningar är relationen mellan vårdare, familjer och patient viktig. Det är viktigt att se till personens psykiska och fysiska behov samt kunna motivera till återhämtning hos den sjuka. Syftet med det här examensarbetet var att beskriva personers upplevelser av att leva med en ätstörning. LÄS MER

 5. 5. Att vända eller inte vända?

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Andersson; Kristina Lundqvist Dahmén; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvård; lägesändring; vändning; kroppsposition;

  Sammanfattning : Background: Immobilization increases the risk of thrombosis, pneumonia and pressure ulcer. Critically ill patients treated in intensive care units (ICU) are often both sedated and intubated and have to be passively turned by health workers to reduce and avoid complications. Turns are there for one of the most frequent tasks for ICU nurses. LÄS MER