Sökning: "svag marknadseffektivitet"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade orden svag marknadseffektivitet.

  1. 11. Omvänd Aktiesplit

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mathias Wikberg; Andreas Eriksson; Gustaf Engquist; Kristofer Nilsson; [2003]
    Nyckelord :split; omvänd aktiesplit; aktiesammanläggning; event study; marknadseffektivitet; volatilitet; likviditet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka effekterna av en omvänd aktiesplit med avseende på avkastning, likviditet och volatilitet. Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och vi har valt att använda oss av en event study. LÄS MER