Sökning: "svag marknadseffektivitet"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden svag marknadseffektivitet.

 1. 6. Test av svag marknadseffektivitet - Balkan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sabahudin Mahovic; [2008]
  Nyckelord :Emerging markets; effektiva marknadshypotesen; random-walk- hypotesen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huruvida ett antal aktiemarknader på Balkan tillfredställer den svaga formen av marknadseffektivitet under perioden 2003-2007. Svag marknadseffektivitet innebär att priset på en finansiell tillgång reflekterar all historisk prisinformation. LÄS MER

 2. 7. Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Hagströmer; Karl Johan Kulling; [2006]
  Nyckelord :Implicit volatilitet; deltaneutrala optionsstrategier; kvartalsrapporter; svag effektivitet; Ericsson; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. LÄS MER

 3. 8. Implicit volatilitet och deltaneutrala optionsstrategier inför kvartalsrapporter.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Karl Johan Kulling; Jonas Hagströmer; [2006]
  Nyckelord :implicit volatilitet; Ericsson; kvartalsrapporter; deltaneutrala optionsstrategier; svag effektivitet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka om det är möjligt att utnyttja marknadens osäkerhet inför kvartalsrapporter. METOD: Metodmässigt bygger vår studie på sekundärdata, med fokus på Ericssons historiska slutkurser på aktier och optioner. LÄS MER

 4. 9. Test av svag marknadseffektivitet för OMX Stockholm 30

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Svensson; Dosseh Felix Afanou; Anja Hedengård; [2005]
  Nyckelord :Marknadseffektivitet; ARMA; Durbin-Watson; Random Walk; Autokorrelation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att se huruvida OMX Stockholm 30 är svagt effektiv. Studien bygger på de kurser Stockholmsbörsen publi-cerar för OMX Stockholm 30. Vi har valt en strikt de-duktiv ansats. Utgångspunkten är Famas teorier om den effektiva marknaden, där vi valt att inrikta oss på den svaga formen av effektivitet. LÄS MER

 5. 10. Test av svag marknadseffektivitet med hjälp av teknisk analys

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Ålund; [2005]
  Nyckelord :Behavioral Finance; Teknisk analys; EMH; MACD; RSI; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en analys av två indikatorer som används inom teknisk analys för att avgöra om den svaga typen av marknadseffektivitet höll under den givna perioden. Den svaga typen av marknadseffektivitet säger att överavkastning inte kan genereras med hjälp av historisk kursinformation, vilket är vad teknisk analys gör. LÄS MER