Sökning: "svagheter intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden svagheter intervju.

 1. 1. Kreativt skrivande i förstaspråksundervisning : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tuva Djupbäck; [2023]
  Nyckelord :Kreativt skrivande; Berättande; Poesi; Skrivlärande;

  Sammanfattning : Både i styrdokument och ute på skolor upptäcktes en skillnad i kreativ skrivundervisning vad gäller både upplägg och bedömning. Denna kunskapsöversikt syftar därför till att ta reda på vad som kännetecknar forskningen om kreativt skrivande i första språksundervisning i årskurs F-6. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingsstrategier inom grönstrukturplanering : En analys av stadsutvecklingsprojektet på Näringen i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Moa Westelius; [2022]
  Nyckelord :Development strategies; green structure planning; green areas; green structure; sustainability; Utvecklingsstrategier; grönstrukturplanering; grönområden; grönstruktur; hållbarhet;

  Sammanfattning : Samhället står inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar såsom förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, urbanisering och försämrad och ojämlik folkhälsa. För att motarbeta dessa utmaningar kan grönområden användas som en strategi för att uppnå hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Ett arbetssätt med många gulddkorn trots hål i rastret : Barnmorskors erfarenheter av att arbeta inom projektet ”Trygg och nära mödrahälsovård i Ådalen- och Västra området”

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Kempe; Safrani Natalie; [2022]
  Nyckelord :barnmorskeledd kontinuitetsmodell; mödrahälsovård; prenatal vård; postnatal vård; glesbygdsområde; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Projektet “Trygg och nära mödrahälsovård i Ådalen- och Västra området” infördes till följd av att förlossningskliniken i Sollefteå stängdes. Delar av projektets arbetssätt har inspirerats av caseload-modellen.Motiv: Kontinuitetsmodeller för barnmorskeledd vård växer internationellt. LÄS MER

 4. 4. Elevernas perspektiv på konflikter och konflikthantering i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Ugarph; Sojida Tadjihalilova; [2022]
  Nyckelord :Elever; fritidshem; kamratrelationer; konflikt; konflikthantering; lärare; skola;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien är att belysa elevernas perspektiv på konflikter och konflikthantering. Detta ligger till grund för våra upplevelser och erfarenheter från tidigare VFU och VI-dagar där vi har uppmärksammat att elever på fritidshemmen har svårigheter beträffande konflikter och konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. Trä som byggnadsmaterial : en undersökning av miljömässig hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sarah Kallmén; [2022]
  Nyckelord :trä; materialval; byggnadsmaterial; miljö; Sverige;

  Sammanfattning : Sveriges landskap är till stora delar skogsbeklädd, huvudsakligen med gran och tall som odlas fram i ett rotationsskogsbruk. Träanvändningen inom byggnadsbranschen ökar, vilket öppnat en diskussion för hur intensivt skogen ska brukas med hänsyn till miljön. LÄS MER