Sökning: "svante knutsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svante knutsson.

  1. 1. Att ge bort en del av sig själv : upplevelsen av att vara organdonator

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Svante Knutsson; [2008-06-03]
    Nyckelord :Organdonation; Omvårdnad;

    Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/Omvårdnad – eget arbete.... LÄS MER