Sökning: "svarstid"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet svarstid.

 1. 1. Distance Control of Heavy-Duty Vehicle Platooning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Madadi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicle platooning is a modern technique which enables us to have a group ofvehicles driving in a cooperative way. More specifically, in vehicle platooning, anumber of vehicles uses a common control system and inter-vehiclecommunications to cooperatively drive close to each other and in a high speed. LÄS MER

 2. 2. SQL-frågor mot Strukturerad JSON-data i MySQL : En jämförelse i svarstid då JSON-data är lagrat med datatyperna JSON, BLOB och TEXT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lovisa Kannius; [2019]
  Nyckelord :JSON; BLOB; TEXT; MySQL; Relationsdatabas;

  Sammanfattning : MySQL är ett databassystem som hör till typen relationsdatabaser och lagrar dataenligt relationsdatamodellen och använder sig av frågespråket SQL. MySQL har flertalet datatyper och sedan version 5.7.8 finns datatypen JSON som kan användas för lagring av data med JSON-format. LÄS MER

 3. 3. Memcached och Redis cachning på lokalt system i en dator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Cache; MySQL; Redis; Memcache;

  Sammanfattning : I denna studie utförs ett experiment med en empirisk mätning på svarstiderna från Redis och Memcached som cachningstekniker med en MySQL-databas. En webbapplikation hämtar data från databasen, som lagras på en cacheserver. Experimentet utförs på en laptop som hanterar alla delar i systemet. LÄS MER

 4. 4. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Gleby; [2018]
  Nyckelord :Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av svarstider av NoSQL databaser : Jämförelse av svarstider mellan MongoDB och CouchDB vid ett system som hanterar e-böcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Holmgren; [2018]
  Nyckelord :MongoDB; CouchDB; NoSQL; prestandajämförelse; Node.js;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilken av CouchDB och MongoDB som har lägst svarstider vid hantering av filformaten epub, mobi, txt och html. De operationer som har undersökts är insert, update, select och delete för att se vilken av databaserna som presterar kortast svarstid. LÄS MER