Sökning: "svarstid"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet svarstid.

 1. 1. Servicekvalitet inom den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emil Hagström; Johan Petersson; [2019]
  Nyckelord :Servicekvalitet; service; mäklarbranschen; Sverige; mäklararvode; SERVQUAL;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vilken betydelse mäklararvodet har för den upplevda servicekvaliteten på den svenska fastighetsmäklarbranschen. Metoden som använts för att ta reda på detta var en fallstudie av två snarlika mäklarföretag i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Autonoma fordon – En jämförelse av tekniker för identifiering av utryckningsfordon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Filip Berggren; Jakob Engström; [2019]
  Nyckelord :Autonomy; Emergency Vehicle; ITS G5; ZigBee; 802.11g; Mobile network; Autonomous Vehicle; Wireless Communication.; Automatisering; Utryckningsfordon; ITS G5; ZigBee; 802.11g; Mobilnät; Självkörande fordon.;

  Sammanfattning : Kraven på säkerhet och effektivitet ökar ständigt inom fordonsindustrin. För att uppfylla dessa strävar fordonstillverkare efter att uppnå en högre grad av autonomi, detta innebär dock att många problem måste lösas. Denna rapport behandlar ett av dessa, autonoma fordons möjlighet att identifiera utryckningsfordon. LÄS MER

 3. 3. Distance Control of Heavy-Duty Vehicle Platooning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Madadi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicle platooning is a modern technique which enables us to have a group ofvehicles driving in a cooperative way. More specifically, in vehicle platooning, anumber of vehicles uses a common control system and inter-vehiclecommunications to cooperatively drive close to each other and in a high speed. LÄS MER

 4. 4. Serversvarstider för lättviktiga MVC-ramverk vid hämtning och visning av data från en relationsdatabas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linus Räisänen; [2019]
  Nyckelord :Lättviktigt; MVC; Ramverk; Svarstid; CodeIgniter; CakePHP;

  Sammanfattning : Svarstider är något som har en stor betydelse och påverkar användare av webbapplikationer. Ramverk baserade på MVC används vanligen vid webbutveckling på grund av att de löser olika problem som återanvändning av kod och underlättar utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. SQL-frågor mot Strukturerad JSON-data i MySQL : En jämförelse i svarstid då JSON-data är lagrat med datatyperna JSON, BLOB och TEXT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lovisa Kannius; [2019]
  Nyckelord :JSON; BLOB; TEXT; MySQL; Relationsdatabas;

  Sammanfattning : MySQL är ett databassystem som hör till typen relationsdatabaser och lagrar dataenligt relationsdatamodellen och använder sig av frågespråket SQL. MySQL har flertalet datatyper och sedan version 5.7.8 finns datatypen JSON som kan användas för lagring av data med JSON-format. LÄS MER