Sökning: "svart malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden svart malmö.

 1. 1. Om representation av hudfärg i bilderböcker : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marsango Amanda; [2022]
  Nyckelord :Vithetsnorm; representation; hudfärg; porträttering; annorlundagörande; annanhetsdiskurs; postkolonialism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur representation av svart och brun hudfärg ter sig i populära bilderböcker. Detta avseende förekomst av antalet karaktärer men även avseende porträttering och karaktärsskildring. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av existentiella frågor inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Klara Flemark; David Regn Leban; [2022]
  Nyckelord :Existential questions; experience; nurse; nursing; palliative care; Erfarenhet; existentiella frågor; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Existentiella frågor söker svar på vad det innebär att existera och att vara människa, vad meningen med livet är och varför individer drabbas av sjukdom. Både vid svår sjukdom och när en människa står inför döden väcks existentiella frågor. LÄS MER

 3. 3. Heat transfer analysis on LED-board in closed environment

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Victor Eneberg; Johannes Linby; [2022]
  Nyckelord :LED; heat sink; motorcycle; light; headlight; FEM; CFD; IR camera; thermocouple; kylfläns; motorcykel; belysning; halvljus; IR-kamera; thermoelement;

  Sammanfattning : Motorcyclists are more often involved in accidents with severe harm or even fatal outcome compared to other road users. An experienced motorcycle driver is well familiar with the problem when the day light is reduced. The visibility is of course highly decreased. LÄS MER

 4. 4. "Välbevarad för sin ålder" - en kritisk studie av kvinnohistoria på SO-rummet.se

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Sandberg; [2022]
  Nyckelord :digitala utbildningsresurser; historiebruk; historieundervisning; ideologiskt patriarkalt historiebruk; kvinnohistoria; SO-rummet;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i det faktum att hemsidan SO-rummet.se, en digital utbildningsresurs med inriktning mot SO-ämnena, är mycket välbesökt och rekommenderad av en rad olika aktörer, från Skolverket till enskilda lärare. Trots detta är hemsidan sparsamt beforskad. LÄS MER

 5. 5. TikTok, generation Z och musik : En undersökning om vilket sätt digitaliseringen har påverkat generation Zs musiklyssnande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hampus Georgsson; Max Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; TikTok; musik; digitalisering; sociala medier.;

  Sammanfattning : Under coronapandemins år 2020 så fick en ny sociala medie-plattform många nya användare. Den applikationen heter TikTok. TikTok är en sociala medie-plattform där du som användare kan publicera, redigera likaså interagera med videos i alla dess storlekar och former. LÄS MER