Sökning: "svart marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden svart marknad.

 1. 1. Affärsmöjligheter i tidsbegränsade bygglov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Clara Edenhammar; Emelie Nordin Kallenstål; [2017]
  Nyckelord :Bygglov; tidsbegränsat bygglov; detaljplan; affärsmöjlighet; business opportunity; opportunity recognition; causation and effectuation; innovativ; imitativ.;

  Sammanfattning : Sammanfattning De senaste åren har tidsbegränsade bygglov blivit allt mer förekommande inom byggbranschen. Bostadsbyggnation är ett nationellt aktuellt ämne då bostadsbyggande inte förväntas avta i och med den bostadsbrist som råder i delar av Sverige. LÄS MER

 2. 2. Fragmenterade ledarskapsutmaningar inom svensk försvarsindustri på den internationella marknaden : En kvalitativ studie om ledarskapsutmaningarna kopplade till internationalisering av svensk försvarsindustri

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Eric Hedström; [2017]
  Nyckelord :Leadership; internationalisation; diversification; communication; accountability; Ledarskap; internationalisering; diversifiering; kommunikation; resultatansvar;

  Sammanfattning : Because defence industry companies today act in a market characterized by international cooperation and export, higher demands on cultural competence and diversity is placed in the organization. Due to this, cross-cultural demands on leaders in defence industry companies increase. LÄS MER

 3. 3. Att höras genom bruset : En fallstudie om hur ett bioteknikföretag inom cancerindustrin implementerar sin produkt på en marknad med hög konkurrens

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniella Roppen Magnusson; Laura Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Innovation process; biotechnology; entrepreneurship; commercialization; implementation; network; Innovationsprocess; bioteknik; entreprenörskap; kommersialisering; implementering; nätverk;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att undersöka hur bioteknikföretaget agerar på en marknad med flertalet stora aktörer som tillsammans skapar ett brus som är svårt att höras genom samt kartlägga hur bioteknikföretaget agerar på den komplexa marknaden. Syftet är även att skapa en helhetsbild över bioteknikföretaget och deras strategiska beslut samt nästkommande steg. LÄS MER

 4. 4. Ransomware : Ett modernt gisslandrama

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jan Frick; Andreas Sjöström; [2016]
  Nyckelord :Ransomware; virus; skadlig kod; malware;

  Sammanfattning : Ransomware är en sorts skadlig kod som krypterar vissa delar av ett datorsystem med så pass hög säkerhet att endast krypteringsnyckeln kan ge tillgång till filerna igen. Den ges mot betalning av en lösensumma. LÄS MER

 5. 5. En ung marknad med möjlighet till förbättring : En studie av företagsklimatet på den dosdispenserade läkemedelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Fors; Fredrik Jonsson; Segerström Niklas; [2016]
  Nyckelord :Dosdispenserade läkemedelsmarknaden; apoteksmonopol; avreglering; offentlig upphandling; företagsklimat;

  Sammanfattning : Den dosdispenserade läkemedelsmarknaden omreglerades 2012 och konkurrensutsattes genom att två privata aktörer utmanade den tidigare monopolisten Apoteket AB. Marknaden är turbulent och befinner sig i en utvecklingsfas vilket gör den intressant att studera. LÄS MER