Sökning: "svartarbete inom bygg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden svartarbete inom bygg.

 1. 1. ID06 och införandet av den elektroniska personalliggaren i byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jens Carmenholdt; [2016]
  Nyckelord :id06; elektronisk personalliggare; bygg;

  Sammanfattning : This report describes a projectasignment for the client, the construction company Nåiden Bygg. Economic crime in the form of undeclared work is a major problem in the construction industry. Measures carried out in the form of new rules from Skatteverket and development of a system called ID06. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser för avskaffandet utav revisionsplikten : med beaktande utav svartarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Erika Alfredsson; Anna Stadin; [2010]
  Nyckelord :revisionsplikt; svart arbetskraft; oannonserade besök;

  Sammanfattning : Varje år förlorar Sverige cirka 133 miljarder kronor på obeskattade arbetsinkomster i form utav svartarbete och det här beloppet utgör en betydande del utav Sveriges ekonomi.Det finns ett förslag om att revisionsplikten för små aktiebolag skall avskaffas vilket kan komma att vinna laga kraft den första juli år 2010. LÄS MER