Sökning: "svartarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet svartarbete.

 1. 1. Motivationsfaktorer bakom oreglerat arbete inom hästbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maria Öberg; [2018]
  Nyckelord :arbetsmotivation; oreglerat arbete; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Ridsport är en hobby som engagerar tusentals personer. För några av dessa personer är det en dröm att få göra denna hobby till sitt yrke. Till branschens baksidor hör dock låga löner, långa arbetsdagar och svartarbete. Som en följd av detta påverkas både pension, sjuk-och semesterersättning. LÄS MER

 2. 2. ID06 och införandet av den elektroniska personalliggaren i byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jens Carmenholdt; [2016]
  Nyckelord :id06; elektronisk personalliggare; bygg;

  Sammanfattning : This report describes a projectasignment for the client, the construction company Nåiden Bygg. Economic crime in the form of undeclared work is a major problem in the construction industry. Measures carried out in the form of new rules from Skatteverket and development of a system called ID06. LÄS MER

 3. 3. Barnkullar och arbetslöshet - Stora barnkullar och möjligheter på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Izabélle Adelswärd; [2015-03-13]
  Nyckelord :cohort; youth unemployment; Easterlin; baby boom; informal sector; kohort; ungdomsarbetslöshet; arbetslöshet; barnkullar; svartarbete;

  Sammanfattning : Youth unemployment in Europe is a big problem today. The number of unemployed young people has risen past decades, from 10 % in1980 to over 20 % 2010. The purpose with this thesis is to deal with big cohorts and unemployment rate for young people 20-24 years old in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Angiveri av svartarbete. En tillämpning och kritisk granskning av rättsekonomisk metod.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Wärn Svanberg; [2014-02-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den rättsekonomiska metoden. Rättsekonomisk metod presenteras och granskas på ett sätt som kan vara givande för den som vill introduceras till rättsekonomisk metod och dess problem. LÄS MER

 5. 5. Om skattefusk vid ROT- och RUT-arbeten : En analys av rättsläget vid skattereduktion för husarbeten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Henrik Johansson; [2014]
  Nyckelord :skattefusk; rotavdrag; rutavdrag;

  Sammanfattning : Fusk i samband med husarbete har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Syftet med den här uppsatsen är att beskriva systemet med skattereduktion och det fusk som förekommer. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter som finns för att motverka fusk och om dessa möjligheter bör utökas. LÄS MER