Sökning: "svartjobb orsaker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden svartjobb orsaker.

  1. 1. Jakten på svartjobben : - större krafttag med ny lagstiftning?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Elin Söderlund; Sofia Johansson; [2008]
    Nyckelord :Svartjobb; Restaurang; Skatteverket; Personalliggare;

    Sammanfattning : SammanfattningSvartjobb utgör majoriteten av det skattefusk som förekommer i Sverige ochRestaurangbranschen beräknas stå för en femtedel av det totala skattefelet. SKV presenterade iårsredovisningen för 2007, att staten årligen förlorar 66 miljarder kronor på grund avsvartjobbens förekomst. LÄS MER