Sökning: "svengelska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet svengelska.

 1. 1. Engelska eller Svengelska: Vad lämpar sig bäst i engelskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Kase Chlopecki; [2021]
  Nyckelord :Engelskundervisning; Muntlig språkförmåga; Scaffolding; Ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka skillnaderna i hur undervisningen i engelska påverkar elevernas intag av kunskap i årskurserna 4-9 på min skola när den genomförs på ren engelska eller blandas mellan engelska och svenska. Målet var således inte att hitta en enda lösning utan snarare analysera olika svårigheter och hur dessa kan te sig i undervisningen på min skola samt huruvida pedagogerna arbetar med det. LÄS MER

 2. 2. Att undvika svengelska : En kunskapsöversikt över metoder för ordinlärning i det engelska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Olsson; Emelie Östergren; [2018]
  Nyckelord :Ordförrådsutveckling; Engelska; Undervisningsmetoder; Ordinlärning;

  Sammanfattning : Ordförrådet utgör en viktig del för att kunna navigera sig i ett språk, speciellt engelskan som får en större roll i en allt mer globaliserad värld. Däremot finns brister i elevers ordförråd vilket försvårar språkutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Svengelska och engelska importord i nutidssvenskan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Fälthammar Schippers; [2015-02-13]
  Nyckelord :lånord; importord; främmandeord;

  Sammanfattning : Specialarbete 15 poängTitel: Svengelska och engelska importord i nutidssvenskanFörfattare: Anna Fälthammar SchippersTermin och år: Höstterminen 2014Kursansvarig institution: Institutionen för svenska språketHandledare: Maja LindforsExaminator: Richard Johansson.... LÄS MER

 4. 4. Snacka svengelska : En undersökning om attityder till engelska ord och uttryck i vardagligt talad svenska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Tingvall; [2014]
  Nyckelord :svenska; engelska; vardagligt tal; attityder; kodväxling;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en undersökning av vilka attityder som finns till engelska ord och uttryck i vardagligt talad svenska bland ungdomar. Undersökningen har genomförts genom att två gymnasieklasser fått lyssna på två olika versioner av en dialog, en med endast svenskt tal och en där vissa ord och uttryck var utbytta till engelska. LÄS MER

 5. 5. Vi "speakar Svengelska". Engelskans inflytande på inlärning av svenska/svenska som andraspråk i en engelskspråkig grundskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anita Almgren; [2011-03-17]
  Nyckelord :svenska som andra språk; engelsk influens; form; skriftspråk; pedagogisk idé;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att kartlägga en del av engelskans påverkan på skriftligt uttryck i svenska språket hos elever på en engelskspråkig skola i svensk miljö, The English School (ESG) i Göteborg. Teori: Undersökningen avser att belysa en specifik språklig inlärningssituation. LÄS MER